arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Planarkitekt/ Samhällsplanerare

 • Yrkesroll

  Samhällsplanerare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  2 november

Om jobbet

Vi söker dig som har idéer och erfarenheter som kan bidra till att stärka Länsstyrelsens roll i arbetet för en hållbar utveckling i Norrbotten, med särskilt fokus på en god bebyggd miljö som del av ett robust och långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
 • meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
 • möjlighet att bidra till samhällsnytta
 • kompetenta och engagerade kollegor
 • goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
 • individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.
Du kommer att tillhöra enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö, som idag består av drygt 20 medarbetare och är en av tre enheter inom avdelning Näringsliv.

ARBETSUPPGIFTER

Om du blir vår nya kollega på enheten Samhällsplanering och kulturmiljö kommer du att arbeta i dialog med länets kommuner, framförallt med rådgivning, granskning och tillsyn i samband med kommunernas planering enligt plan- och bygglagen och även miljöbalken.

Det tvärsektoriella perspektivet är viktigt och du kommer att samverka med olika sakområden inom Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter och självständigt handlägga kommuners detalj- och översiktsplaner, leda dialog om, göra sammanvägda bedömningar och fatta beslut gällande olika statliga intressen. Du deltar även med din sakkunskap i andra enheters ärenden om t.ex. gruv- och vindkraftsprövningar, el-koncessioner och markupplåtelser. Tempot är högt, kreativt och positivt, där du utifrån tydliga ramar får ta ett stort eget ansvar! Det sakområde som du kommer att verka inom är Hållbar samhällsplanering och boende.

Vårt geografiska läge med gränser mot andra länder ger specifika förutsättningar. Stora områden rika på natur- och
mineraltillgångar, näringslivets ständiga utveckling och fjorton intressanta kommuner utgör en stimulerande bas för det
arbete som länsstyrelsen bedriver i samhällsplaneringens processer i regionen.

Arbetsuppgifter som kommer att bli aktuella:

 • delta i kommunernas översikts- och detaljplaneprocesser
 • delta i arbetet med digitalisering av hela samhällsbyggnadsprocessen
 • arbeta strategiskt med planeringsunderlag på regional och lokal nivå
 • delta i handläggning av infrastrukturärenden av olika slag
 • verka för samordning av regional utvecklingsplanering och kommunal översiktlig planering
 • delta i handläggning av strandskyddsärenden
 • delta som samrådspart i andra sakområdens ärenden
 • planering och genomförande av konferenser, seminarier och kommunala nätverksgrupper

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:
 • akademisk utbildning med inriktning på samhällsplanering, fysisk planering, arkitekt eller landskapsarkitekt, eller annan för tjänsten relevant utbildning och- eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
 • goda kunskaper i plan- och bygglagstiftningen samt miljölagstiftningen
 • god kännedom och förståelse för planprocessen och dess funktion i samhällsbyggnadsdialogen
 • god förmåga att kommunicera vårdat, enkelt och begripligt och göra presentationer både muntligt och skriftligt på svenska.
Du har ett professionellt förhållningssätt och har en god förmåga att bygga och underhålla relationer. Med din tidigare erfarenhet är du trygg och stabil, du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan utföra dem på ett självständigt och strukturerat sätt samtidigt som du ha en god samarbetsförmåga. Vidare är du driven, analytisk och har förmågan att se till helheten.

Det är en fördel om du:

• har några års arbetslivserfarenhet inom arbetsområdet
 • erfarenhet av arbete med ArcGIS Pro och/eller Webb-GIS
 • god förmåga att planera och genomföra konferenser, seminarier och olika nätverksgrupperingar
 • har tidigare erfarenhet från arbete vid länsstyrelse, annan myndighet eller kommun
 • har körkort
Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Se kvalifikationer

ÖVRIGT

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Samhällsplanerare

Lön

Månadslön Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. 100 % Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse . Vi tillämpar sex (6) månaders provanställning