arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Överdirektör till Myndigheten för samhällskydd och beredskap

 • Yrkesroll

  Överdirektör

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. En myndighet leds av en myndighetschef som anställts av regeringen. För vissa myndigheter utser regeringen också en ställföreträdande chef som benämns överdirektör.

En befattning som överdirektör innebär en anställning tills vidare vid myndigheten, som överdirektör dock längst till en viss tidpunkt. Vanligtvis är den första perioden som överdirektör sex år. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris eller krigsfara.

Myndighetens huvudområden är

- Förebyggande och förberedande verksamhet med syfte att minska riskerna för att olyckor och kriser inträffar.
- Samordning och stöd vid olyckor och kriser med syfte att kunna genomföra insatser och stödja samordningen av andra myndigheters åtgärder och insatser för att hantera konsekvenserna av olyckor, kriser och katastrofer i Sverige, Europa och världen i övrigt.
- Uppföljning, utvärdering och lärande verksamhet med syfte att ta vara på erfarenheter och att öka kunskaper inom myndighetens verksamhetsområden samt att utöva tillsyn och tillsynsvägledning.

Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter m.fl. Arbetet omfattar hela hotskalan och alla risknivåer från små olyckor i vardagen till stora katastrofer och höjd beredskap.

Myndigheten ska även stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. Vidare ska myndigheten beställa, kvalitetssäkra och förmedla forskning och utvecklingsarbete för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar samt företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser. Myndigheten medverkar bland annat i Sveriges internationella humanitära verksamhet, är kontaktpunkt för EU:s civilskyddsmekanism samt svarar för den nationella funktionen för att stödja samhället med att förebygga och hantera it-incidenter.

Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en överdirektör. Överdirektören är myndighetschefens ställföreträdare. Generaldirektören beslutar om överdirektörens uppgifter.

Myndigheten är lokaliserad i Stockholm och Karlstad samt har skolor i Revinge och Sandö och har drygt 1100 anställda. Myndighetsledningen är placerad i Stockholm.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
- Akademisk examen eller motsvarande.
- Goda kunskaper om statsförvaltningen och om övrig offentlig förvaltning, när det gäller beslutsprocesser.
- Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska ha förmåga att

- Stötta generaldirektören i arbetet med att leda och utveckla myndighetens verksamhet inom ramen för en god förvaltningskultur.
- Prioritera i en verksamhet med stor spännvidd och som bedrivs på flera håll i landet.
- Samverka, kommunicera och tydliggöra myndighetens uppdrag för att skapa goda relationer med andra för myndigheten viktiga aktörer.
- Företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt, internt och externt samt nationellt och internationellt.
- Engagera och motivera personalen.

Det är meriterande om du har

- Erfarenhet av strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete.
- Erfarenhet av arbete med frågor inom myndighetens ansvarsområde.
- Kunskap om Försvarsmakten och dess verksamhet.
- Kunskap om kommunal räddningstjänst.

Övrigt

Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till överdirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Elisabeth Backteman, rättschef Daniel Ström och enhetschef Cecilia Löfgren. Någon av dessa finns på plats under sommaren för att svara på eventuella frågor. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen lämnas av Karin Hjalmarsson, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Intresseanmälan

Välkommen med intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 augusti 2020.

 

 

-

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Överdirektör

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat