arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Ordförande för Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Västerbotten

 • Yrkesroll

  Miljöjurist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  14 mars

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Miljöutmaningarna är många och förändras ständigt. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med många kontakter inom och utanför länet, från det lokala och regionala arbetet till olika former av samverkan och projekt på nationell nivå. Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och utvecklande miljö!

ARBETSUPPGIFTER

På Miljöenheten arbetar vi med prövning och tillsyn inom olika expansiva näringar i länet som bland annat gruvor, smältverk och vattenkraft. Enheten präglas av framåtanda och vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierade kompetenser. Vi är en blandning av miljöinspektörer, biologer, jurister, naturgeografer och ingenjörer m.m. Stämningen på enheten är kreativ och utvecklande. Alla medarbetare får ett stort ansvar för såväl det egna arbetet som det gemensamma utvecklingsarbetet. Vi erbjuder medarbetarförmåner som bland annat möjlighet till distansarbete, flexibel arbetstid, semesterväxling och friskvårdsbidrag.

Miljöprövningsdelegationen är ett fristående beslutsorgan inom länsstyrelsen som beslutar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, bl.a. täkter, sågverk, vindkraft samt andra industrier. Arbetet innebär att vara ordförande och beslutande av tillståndsärenden för miljöfarlig verksamhet i miljöprövningsdelegationen tillsammans med en miljösakkunnig person. Beslut föregås av att beredande handläggare föredrar ärenden vid beslutsdagar i delegationen. Arbetet innefattar många kontaktytor framförallt med prövningshandläggare och miljösakkunniga, men även med representanter för andra sakområden inom Länsstyrelsen Västerbotten och via nationella nätverk.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har juristexamen och har goda kunskaper om miljölagstiftningens och förvaltningslagens tillämpning för miljöfarliga verksamheter. Vi ser att du har erfarenhet från arbete vid domstol, myndighet, kommun eller juristbyrå.
 • Du är serviceinriktad, analytisk, flexibel och har lätt för att samarbeta.
 • Du har förmåga att identifiera, utreda och analysera rättsliga frågeställningar och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
 • Vid urval kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Inför anställning kommer det att genomföras en säkerhetsprövning.

Vi kommer att granska inkomna ansökningar kontinuerligt och genomföra intervjuer under ansökningstiden.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljöjurist

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 2021-04-01 eller enligt överenskommelse., upphör: Provanställning kan komma att tillämpas.