arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Officer med intresse för genderfrågor

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast och rörlig lön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  23 februari

Om jobbet

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Sverige leder sedan 2006 en militär styrka i norra Afghanistan med huvudbas i Mazar-e-Sharif. Uppdraget är att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning. Styrkan, som benämns Transition Support Team (TST), arbetar inom ramen för International Security Assistance Force, (Isaf). Under 2012 fick den en civil ledning. Detta skedde som ett led i att öka de civila insatserna i Afghanistan samtidigt som det militära styrkebidraget kommer att minskas avsevärt. Under 2013 sker en ny omvandling när det svenska bidraget går in i ett nordiskt-baltiskt samarbete tillsammans med Norge, Finland och Lettland.

Sverige leder sedan 2006 en militär styrka i norra Afghanistan med huvudbas i Mazar-e-Sharif. Uppdraget är att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning. Styrkan, som benämns Transition Support Team (TST), arbetar inom ramen för International Security Assistance Force, (Isaf). Under 2012 fick den civil ledning. Detta skedde som ett led i att öka de civila insatserna i Afghanistan samtidigt som det militära styrkebidraget kommer att minskas avsevärt. Under 2013 sker en ny omvandling när det svenska bidraget går in i ett nordiskt/baltiskt samarbete tillsammans med Norge, Finland och Lettland.

Om insatsen RSM

Nato-insatsen ”Resolut Support Mission” (RSM) inleddes vid årsskiftet 2014-2015 i samband med att International ”Security Assistance Force” (ISAF) upphörde. I det svenska bidraget ingår rådgivarteam till de afghanska säkerhetsstyrkorna, stabspersonal till den multinationella staben i norra Afghanistan samt sjukhuspersonal som arbetar på det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal. Det svenska bidraget består för närvarande av 24 personer varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna eller i Nato-staber. Det främsta uppdraget är fortsatt att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för landets civilbefolkning.

Ansvarigt förband för FS 40 är Ing 2.

Ansvarsområden/Arbetsuppgifter
Du kommer vara stationerad i Kabul med nuvarande placering på RS HQ.   

Mycket stor del av arbetet är inriktat mot integrering av kvinnor i afghanska armén och polisen. Arbetet innebär rådgivning på olika nivåer, allt i från kontakter med soldater och kompanibefäl i olika integreringprojekt till möte på strategisk nivå med inrikesminister, försvarsminister och ledande Afghanska officerare.  Sedvanligt internt stabsarbete ingår i tjänsten.                            

  Kvalifikationer
- officersexamen (YO/RO)
- nivåkrav OF 2/3
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift
- kunskaper och erfarenhet av stabsarbete

Meriterande
- tjänstgjort som rådgivare i internationell insats 
- utbildning/kunskaper i GENDER

 
Övrigt
Lön och övriga förmåner enligt FM kollektivavtal.
Utbildningsperiod: juni 2020-oktober 2020.

Del av utbildning kan komma att genomföras i Polen under veckorna 30-31 beroende på din tidigare erfarenheter och kunskaper.
Insatstid: november 2020-maj 2021.

Upplysningar 
Frågor besvaras av Rulle Rylén, personalchef FS 40, rulle.rylen@mil.se.

Sista datum för ansökan


Välkommen med din ansökan senast den 2020-02-23. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev.

 

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Officer

Lön

Enl. Försvarsmaktens kollektivavtal

Lönetyp: Fast och rörlig lön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat