arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Fjällförvaltare

 • Yrkesroll

  Jägmästare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  24 juni

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att fjällen med dess unika miljöer ska utvecklas på ett hållbart sätt och söker dig som vill medverka i detta spännande arbete. Du kommer att arbeta nära länsstyrelsens fjällsamordnare med olika frågor kring friluftsliv/friluftslivsaktiviteter, leder, naturreservat, fjällsamverkan och information.

ARBETSUPPGIFTER

Dina främsta arbetsuppgifter kommer att bestå av att, tillsammans med fjällsamordnaren, förvalta och utveckla fjällområdets magnifika naturreservat och det mer än 120 mil långa ledsystem som gör det möjligt att färdas på ett säkert sätt.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att teckna avtal för olika typer av skötsel och nyttjanderätter, planera och utreda nya utformningar av leder och friluftslivsanordningar, upprätta underlag för strategiska eller objektsspecifika beslut, arbeta med information och kommunikation, samt dokumentera och arbeta med GIS.

Arbetsuppgifterna har en stor variation och förutsätter en viss förståelse för fjällfrågor, t.ex. friluftsliv, rennäring och naturvärden. Resor med övernattningar är vanligt och följer naturligt av arbetsuppgifterna.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha
 • en bred högskoleutbildning, sannolikt med inriktning mot naturvetenskap
 • vana att arbeta med GIS
 • viss kännedom om fjällfrågor, t.ex. hur rennäring bedrivs, friluftsliv och fjällnatur
 • ett samarbets- och kundorienterat arbetssätt
 • en god förmåga att arbeta strukturerat och hålla god ordning och ha förmågan att i en mycket omfångsrik och diversifierad verksamhet prioritera och fokusera.
 • B-körkort, helst med behörighet att framföra snöskoter.
Vi vill att du är drivande och kan jobba självständigt och i grupp utifrån givna övergripande riktlinjer.

Meriterande är:

• Erfarenhet av markanvändningsfrågor och friluftsliv.
 • Vana att upprätta avtal.
 • Erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter.
Vi sätter också stor vikt vid de personliga egenskaperna.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Jägmästare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse., upphör: 2022-12-31 Allmän visstidsanställning.