arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Naturvårdshandläggare med inriktning mot arter och vilda pollinatörer

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  24 juni

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen har fått uppdrag att i Västerbotten samordna arbetet med att gynna vilda pollinatörer. Vi har även ansvar för att på regional nivå arbeta med hotade arter (ÅGP) och invasiva främmande arter (IAS). Uppdragen är både omfattande och utmanande och Länsstyrelsen behöver därför tillfälligt förstärka organisationen med ytterligare en medarbetare som ska ta sig an dessa arbetsuppgifter.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att ingå i en mindre arbetsgrupp med för närvarande fyra medarbetare där fokus ligger på arbete med de hotade arter och naturtyper som omfattas av nationella åtgärdsprogram, åtgärder mot främmande invasiva arter, grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Regeringsuppdraget att jobba för att gynna de vilda pollinerande insekterna är ytterligare en viktig arbetsuppgift inom arbetsgruppen.
Eftersom uppdragen kring invasiva arter och vilda pollinatörer är tämligen nya ligger mycket fokus på att både bygga upp kunskapsunderlag samt att på grundval av denna kunskap ta fram en struktur för det långsiktiga arbetet.
Arbetsuppgifterna inom området är även till stor del utåtriktade och handlar bland annat om att samverka med och samordna olika aktörer samt att informera och sprida kunskap. Konkret åtgärdsarbete kan också vara aktuellt.
Den nu utannonserade tjänsten kommer att förstärka arbetet inom gruppens ansvarsområde med fokus på vilda pollinatörer, invasiva arter och hotade arter.

KVALIFIKATIONER

Vi vill att du
 • har en för arbetsuppgifterna relevant högskoleutbildning inom t.ex. biologi eller andra naturvetenskapliga ämnen
 • har god förmåga och vana av att kommunicera muntligt och skriftligt
 • har körkort för bil.

Det är meriterande om du har

• erfarenheter av likartade arbetsuppgifter
 • insikt i de regionala förhållandena i länet.
Dina personliga egenskaper är viktiga.

Vi ställer krav på du har ett utåtriktat arbetssätt.
Vi vill att du är drivande och kan jobba självständigt och i grupp utifrån givna övergripande riktlinjer.
Vi vill att du är strukturerad och resultatorienterad, vilket innebär att du fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter och mål.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, dock tidigast 2021-08-01., upphör: 2022-12-31 Allmän visstidsanställning.