arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Naturvårdshandläggare med fokus på prövning och tillsyn

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  29 maj

Om jobbet

Många pratar om hållbarhet, men vi arbetar med det dagligen.
Vill du vara med?

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt.
Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, miljö, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.
Vår vision är att vi samverkar för att utveckla ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.

På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:

• Intressanta och utmanande arbetsuppgifter
 • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta
 • Möjlighet att lära nytt och utvecklas

ARBETSUPPGIFTER

Vi förstärker arbetsgruppen som arbetar med prövning, tillsyn och tillsynsvägledning inom naturvårdsområdet. Vi är en arbetsgrupp på 7 personer som delar på arbetsuppgifterna utefter intresse och kompetens. Vi jobbar löpande med att utveckla arbetet för att nå bästa naturvårdsnytta samtidigt som vi försöker ha roligt och ha en rimlig arbetsbelastning. Vi jobbar mycket i dialog med verksamhetsutövarna för att nå ökad förståelse och acceptans för vårt arbete.

Arbetsuppgifterna består framför allt av att hantera naturvårdsrelaterade tillsyns- och prövningsärenden. Det kan till exempel handla om strandskydd, terrängkörning, biotopskydd, samråd och naturreservat. I detta ingår att ta del av underlag, administrera ärenden, delta i interna samråd samt ha kontakt med markägare, myndigheter och andra organisationer. Om intresse och kompetens finns kan du även få jobba med vägledning till kommunerna i deras naturvårdsärenden, då främst strandskydd men även stängselgenombrott och husbehovstäkter. Det är ett självständigt och varierande arbete som innebär allt från naturvärdesanalys, enklare GIS-arbete och ärendehandläggning till information och dialog med berörda parter. Din arbetsplats kommer att vara på vårt kontor i Västerås. Resor inom länet förekommer.

Du kommer att ingå i funktionen Prövning och Planering som arbetar med tillsyn och prövning inom naturvårdsområdet, Grön infrastruktur, Friluftsliv, Lokala naturvårdsprojekt samt Invasiva främmande arter.
Läs mer om oss och vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vastmanland

KVALIFIKATIONER

Krav
 • Fullgjord högskoleutbildning i biogeovetenskap, biologi eller motsvarande.
 • B-körkort

Meriterande

• Erfarenhet av att arbeta med tillsyn och prövning enligt 7, 8, 12 och 26 kap miljöbalken.
 • Artkunskap, främst inom artgrupperna växter, fåglar, fladdermöss och groddjur.
 • Kunskap om odlingslandskapets olika biotoper som t.ex. alléer, skyddsvärda träd, våtmarker, diken, stenmurar och åkerholmar.
 • Kunskap om våtmarkers ekologi.

Personliga egenskaper

Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger dit fokus på möjligheter snarare än hinder. Du har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är strukturerad, kan ta egna initiativ, har god förmåga att prioritera och kan ta dig an frågor ur ett helhetsperspektiv. Då arbetet innebär kontakter med andra aktörer behöver du vara relationsskapande, trivas med att samarbeta med andra människor samt att kommunicera på ett lättförståeligt sätt både i tal och skrift.

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

ÖVRIGT

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Västmanland behandlar personuppgifter på
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.