arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Naturvårdsförvaltare till Naturvårdsavdelningen

 • Yrkesroll

  Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 januari

 • Sök jobbet senast

  24 februari

Om jobbet

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling viktiga samhällsområden. Vår vision är att vi samverkar för att utveckla ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.

Naturvårdsavdelningens uppdrag är att tillsammans med andra aktörer förvalta, stärka och skydda Västmanlands värdefulla naturmiljöer, växter och djur. Vår uppgift är att värna om den biologiska mångfalden och om människans möjlighet att hållbart nyttja och njuta av naturen. Avdelningens arbete är en viktig del i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle och att uppnå de av riksdagen fastställda miljömålen.
Länsstyrelsen förvaltar ett stort antal naturreservat och Natura 2000-områden. I områdena genomförs diverse skötselåtgärder som syftar till att bevara och utveckla naturvärdena och tillgängliggöra dem för allmänheten.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifterna innebär att utifrån reservatsbeslut, skötselplaner och bevarandeplaner, planera, genomföra och följa upp skötsel- och restaureringsåtgärder. I viss mån utför du eget skötselarbete i form av exempelvis uppsättning av skyltar, mindre röjnings- eller avverkningsjobb men i huvudsak planerar, vägleder och följer du upp arbete som utförs av andra, i första hand upphandlade entreprenörer. Du arbetar en hel del ute i fält men jobbar också på kontoret med bland annat planering och dokumentation, upprättande av underlag för upphandling/anbudsinhämtning.
Du kommer att ha mycket kontakt med andra, både internt på Länsstyrelsen och externt. I det dagliga arbetet har du ofta kontakt med markägare, djurhållare, diverse entreprenörer och allmänhet.
Du kommer att ingå i en funktion på 9 personer som arbetar som reservatsförvaltare, med åtgärdsprogram för hotade arter och att bilda skyddade områden.

KVALIFIKATIONER

Följande kvalifikationer är ett krav och vi vill att du beskriver hur du uppfyller dem:
 • akademisk utbildning med inriktning mot naturvård och/eller skogshushållning, eller annan utbildning som Länsstyrelsen bedömer likvärdig.
 • erfarenhet av fältarbete inom skogs- eller odlingslandskapet samt erfarenhet och kunskap om olika naturtyper.
 • B-körkort är ett krav.
Följande kompetenser är meriterande och vi vill att du beskriver hur du uppfyller dem:
 • arbeta med naturvårdsåtgärder
 • planera och administrera naturvårdsåtgärder i naturen,
 • arbeta med GIS eller skötsel-DOS,
 • arbeta med upphandlingar och/eller avtalsskrivande i samband med naturvårdsåtgärder,
 • arbeta med röj- och motorsåg och innehar aktuella körkort.
Som person är du positiv, trygg och gillar att få saker och ting gjorda. Du tycker om att arbeta självständigt men har samtidigt lätt för att samarbeta med andra. Då arbetet innebär många externa kontakter är det viktigt att du är bra på att skapa goda relationer och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, såväl i tal som i skrift. Det är viktigt att du delar den statliga värdegrunden och förstår och trivs i rollen som myndighetsrepresentant.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Länsstyrelsen har en jämställdhets- och likabehandlingsplan och vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och åldrar.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Tjänsten är tidsbegränsad till och med 31 mars 2021, viss möjlighet till förlängning kan finnas., upphör: 2021-03-31 .