arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Nationell samordnare barnrätt

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Enheten för Agenda 2030 finns under avdelningen för hållbar utveckling. Enheten arbetar tvärsektoriellt och är delaktiga i många av Länsstyrelsens olika uppdrag. På enheten har vi samlat många av de uppdrag och kompetenser som vi har inom områdena för hållbar utveckling såsom integration, miljömålssamordning, energi och klimat, folkhälsa, grön infrastruktur, friluftsliv, mänskliga rättigheter, ANDT-samordning, tillsyn enligt alkohol och tobakslagstiftningarna, jämställdhet, våld i nära relationer och hedersvåld, föräldrastöd, personliga ombud samt nationella minoriteter, detta för att kunna hitta synergier mellan uppdragen och för att bättre kunna verka för att nå målen med Agenda 2030

Vi söker en Nationell samordnare för länsstyrelsernas regeringsuppdrag i barnets rättigheter och ekonomisk förvaltare av uppdrag i mänskliga rättigheter och uppdrag i barnets rättigheter

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna omfattar att samordna, planera och leda länsstyrelsernas uppdrag i barnets rättigheter. I arbetet ingår att samordna verksamhetsplan och budget för uppdraget, samordna länsstyrelsernas nationella nätverk, bistå med stöd och utveckling inom uppdragets frågor, driva och utveckla den nationella samverkan med berörda aktörer och återrapportera uppdraget till regeringen. Arbetet genomförs delvis tillsammans med den nationella samordnaren av uppdrag i mänskliga rättigheter och kommunikatör för de båda uppdragen.
I tjänsten ingår även ekonomisk förvaltning av länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter och uppdrag i barnets rättigheter. Arbetsuppgifterna omfattar att handlägga verksamhetsstöd, beslut, fakturor och andra utbetalningar samt ekonomisk redovisning och uppföljning till uppdragens styrgrupp och uppdragsgivare.

KVALIFIKATIONER

Krav
 • Du har akademisk examen , eller motsvarade som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
 • Du kan kommunicera på ett tydligt och lättbegripligt sätt i både tal och skrift
 • Erfarenhet som projektledare/processledare
 • Du har erfarenhet av budgetarbete och verksamhetsplanering
 • Erfarenhet av offentlig förvaltning och/eller länsstyrelsens verksamhet
 • Kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter och tillämpning av rättigheterna

Meriterande

• Kunskap om länsstyrelsernas uppdrag i barnets rättigheter

Personliga egenskaper

• Du har lätt för att samarbeta och kommunicera
 • Du kan självständigt prioritera och ta ansvar för ditt arbete
 • Du är noggrann, systematisk, driftig och initiativrik
 • Du är en flexibel och serviceinriktad problemlösare
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och referenser.

ÖVRIGT

Kontaktpersoner finns tillgängliga from vecka 33
Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.

Är du och din familj sugen på att flytta till Dalarna? Då kan vi erbjuda medflyttarservice genom nätverket Rekryteringslots som även kan hjälpa din partner att hitta en anställning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Enligt överenskommelse, upphör: 2022-12-31 .