arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Nationalekonom/miljöekonom/hälsoekonom för EU-arbete

 • Yrkesroll

  Nationalekonom

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 februari

 • Sök jobbet senast

  23 februari

Om jobbet

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten EU-koordinering ansvarar för att hantera frågor kopplade till utveckling och implementering av EU:s lagstiftning och policy inom ramen för EU-samarbetet. Huvudsakliga ansvarsområden är att planera, samordna och bereda underlag inför EU-möten samt att utveckla och driva prioriterade sakfrågor inom olika regelområden.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetet på enheten för EU-koordinering innebär att tillsammans med kollegor på Kemikalieinspektionen och i andra EU-länder utveckla och genomföra EU:s kemikalielagstiftning. Det är ett intensivt och spännande arbete som pågår på flera olika plan, i allt från detaljfrågor, metodutveckling och analys till underlag för politiska ställningstaganden.

Ungefär hälften av arbetstiden kommer du lägga på arbete i kommittén för samhällsekonomisk analys (SEAC) vid den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Tjänsten innebär att du utses till medlem i kommittén under 3 år (med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år) för att vetenskapligt granska samhällsekonomiska analyser i förslag till begränsningar av användning av farliga kemiska ämnen samt i företags ansökningar om tillstånd för användning av särskilt farliga kemiska ämnen. Som medlem i kommittén har du rollen som vetenskaplig expert och bidrar med din egen sakkompetens och erfarenhet. Arbetet innebär även att bidra till metod- och processutveckling inom kommittén.

Kommittén träffas fyra gånger årligen, cirka en till två veckor vid varje tillfälle, i Helsingfors. Däremellan bedrivs arbetet på hemmaplan på Kemikalieinspektionen. Arbetet i kommittén innebär samarbete både med andra ekonomer och andra discipliner som t ex kemister, toxikologer, ingenjörer och jurister. Samarbetet ställer höga krav på både sakkompetens och kommunikationsförmåga. Arbetsspråket i kommittén är engelska.

Utöver kommittéarbetet innebär rollen också att vid behov stötta Kemikalieinspektionens arbete med att genomföra samhällsekonomiska analyser och konsekvensutredningar av nationella och EU-övergripande förslag kring kemikalieanvändning. I arbetet med att utforma kemikalieregler och andra styrmedel är bidrag från flera olika kompetensområden en förutsättning, och du kommer arbeta självständigt såväl som i projektgrupper där flera olika kompetenser ingår. Du förväntas även vara aktiv inom tvärgruppen för samhällsekonomi på myndigheten.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en akademisk examen på minst magisternivå med tyngd i nationalekonomi, gärna med inriktning mot exempelvis miljöekonomi, hälsoekonomi eller offentlig ekonomi. Du har praktisk arbetslivserfarenhet, gärna från myndighet, där även erfarenhet från EU-relaterat arbete är meriterande. Vi söker i första hand en senior person med bred erfarenhet inom relevant område, men kan även överväga en mer junior person med hög kompetens inom ett specifikt område.

Du har kunskap om och praktisk erfarenhet från arbete med samhällsekonomiska konsekvensanalyser samt tillämpning av nationalekonomiska metoder. Det är även meriterande om du har kunskap kring substitution av farliga ämnen samt analys kring teknisk och ekonomisk genomförbarhet avseende användning av hållbara alternativ. Forskarutbildning är också meriterande.

Som person är du pragmatisk, har lätt för att samarbeta, har förmåga att argumentera övertygande i sakfrågor och skapa konsensus. Du är strukturerad, har kapacitet att systematiskt sålla bland stora mängder information och kan arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska. Det är meriterande med erfarenhet från aktivt deltagande i internationella möten och förhandlingar.

Du har med fördel ett intresse för miljö- och i synnerhet kemikaliefrågor och det är meriterande med erfarenhet från eller kännedom om kemikalielagstiftning och de svenska miljömålen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.

Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag. Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Nationalekonom

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillsvidareanställningen föregås av en sex månaders provanställning. Tillträde: Snarast .