arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Myndighetshandläggare – bidra till god styr/uppf av Fortifikationsverket

 • Yrkesroll

  Departementssekreterare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 augusti

 • Sök jobbet senast

  21 september

Om jobbet

Enheten för statlig arbetsgivarpolitik (ESA), avdelningen för offentlig förvaltning, Finansdepartementet

Är du en kvalificerad och driven handläggare och vill arbeta med myndighetsstyrning inom ett viktigt och föränderligt område? För dig som är akademiker med erfarenhet av handläggning erbjuder vi ett intressant arbete som myndighetshandläggare för Fortifikationsverket. Arbetet sker i en händelserik miljö i nära samarbete med den politiska ledningen.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Avdelningen för offentlig förvaltning ansvarar för utvecklingen av förvaltningspolitiken. Frågor som berör fastighetsförvaltningen är en viktig del av avdelningens och enhetens uppdrag. Som myndighetshandläggare för Fortifikationsverket kommer du att arbeta med att bistå regeringen i dess styrning och utveckling av fastighetsförvaltningsområdet.

Fortifikationsverket är, tillsammans med Statens fastighetsverk, en av de två myndigheter som har som huvuduppgift att förvalta statens fastighetsbestånd. Fortifikationsverkets uppgift är att förvalta en viss del av statens fasta egendom, främst fastigheter avsedda för försvarsändamål. Myndigheten har en viktig roll i att bygga upp ett starkt totalförsvar genom att se till att det finns fungerande lokaler, anläggningar och mark för framförallt försvarsmyndigheterna. I och med det förändrade säkerhetspolitiska läget och utbyggnaden av försvaret arbetar myndigheten med att ackommodera de nya förutsättningarna och den fortsatta omställ­ningen i försvarssek­torn.  

Du kommer bland annat att arbeta med att handlägga löpnade investerings-, förvärvs- och försäljningsärenden som Fortifikationsverket inkommer med till regeringen och med frågor rörande regeringens styrning av den statliga fastighetsförvaltningen. Viktiga moment i ditt arbete är att ta fram underlag till politisk ledning, bereda tillhörande rättsliga frågor och förbereda regeringsbeslut. Vidare innefattar arbetet omvärldsbevakning och du har omfattande kontakter bland annat med Fortifikationsverket och andra departement. Du säkerställer att de olika momenten i budgetarbetet följs upp.

Utöver ansvaret för statlig fastighetsförvaltning, har enheten bland annat ansvar för statliga arbetsgivarfrågor och styrningen av Arbetsgivarverket och Statens tjänstepensionsverk. Vidare är enheten ansvarig för styrningen av Kammarkollegiet och Statistiska centralbyrån.

Du blir en del av en kvalificerad grupp myndighetshandläggare och experter på enheten och avdelningen och det finns ett klimat av hjälpsamhet och erfarenhetsutbyte. Särskilt nära i denna roll är samarbetet med handläggaren för Statens fastighetsverk. Genom bredden på avdelningens sakområden får du en inblick i flera spännande områden inom området offentlig förvaltning. Ditt arbete kommer att präglas av en blandning av strukturella frågor och snabba bedömningar.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund

Du har akademisk examen i ekonomi, statsvetenskap eller juridik alternativt har du en motsvarande examen som vi bedömer vara relevant. Vidare har du minst fem års erfarenhet i närtid, av kvalificerad handläggning från statlig myndighet, gärna från Regeringskansliet. Du har god kännedom om den svenska förvaltningsmodellen och har god kunskap om myndighetsstyrning och det ekonomiadministrativa regelverket. Vidare är det meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av fastighetsförvaltning och försvarsrelaterade frågor eller har arbetat som myndighetshandläggare tidigare. Vi ser gärna att du har goda kunskaper om såväl beredningsarbetet som budgetprocessen i Regeringskansliet.

Dina egenskaper

För att trivas som handläggare hos oss behöver du ha en god analytisk förmåga samt vara kvalitetsmedveten, resultatinriktad och självgående. Du är lugn och stabil i stressiga situationer och trivs med att tidvis arbeta i ett högt tempo. Vidare har du hög integritet, har lätt för att anpassa dig till nya situationer och har en mycket god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl, både muntligt och skriftligt, på svenska och du är intresserad av att utveckla dig själv och den verksamhet som du verkar inom. Hög samarbetsförmåga och flexibilitet är viktiga förutsättningar för att lyckas i ditt arbete. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Anställning tillsvidare. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.

Tillträde snarast.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Brita Hybbinette som är enhetschef, på 08-405 94 63. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Jakob Petruson på 08-405 19 58. Fackliga kontaktpersoner är Mikalena Nilsson för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 21 september 2021.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Finansdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för finanspolitiken och frågor som rör finansmarknad, internationellt ekonomiskt samarbete, förvaltningspolitik, län, kommuner och regioner, prognoser och nyckeltal, skatter, spelfrågor, konsumentfrågor samt statens budget.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Departementssekreterare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat