arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

MUCF söker utredare till Avdelningen för utredning

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  16 november

Om jobbet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Myndigheten finns idag i Stockholm, men kommer att från och med 1 februari 2019 ha sitt säte i Växjö. Idag har myndigheten ca 80 anställda och leds av en generaldirektör (GD).

Läs mer om vår verksamhet på www.mucf.se.

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker kvalificerade utredare till avdelningen för utredning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. I utredningsarbetet ingår att ta fram och sprida kunskap om ungas villkor samt om villkoren för det civila samhället.

Inom båda politikområdena finns uppföljningssystem med årligen återkommande rapporter. MUCF får även i uppdrag att genomföra särskilda utredningsuppdrag. Utredningsarbetet omfattar oftast både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Det kan handla om att planera undersökningar, att göra översikter av befintligt kunskapsläge, att sammanställa och analysera befintlig statistik samt att inhämta ny empiri genom utformning och genomförande av enkät- och intervjustudier. I tjänsten ingår att såväl självständigt som i projektgrupp ansvara för utredningsarbete och kunskapsspridning. En viktig del är att föra dialog med berörda myndigheter, forskare och civilsamhällets organisationer.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha universitetsexamen med samhällsvetenskaplig inriktning och goda kunskaper i utredningsmetodik. Du ska ha gedigen erfarenhet av arbete med att genomföra och leda empiriska undersökningar inom välfärds- eller demokratiområdet, gärna med fokus på ungas villkor. I det ingår planering, utformning av egna kvalitativa och/eller kvantitativa studier, analys av ny och/eller befintlig kunskap och att författa en målgruppsanpassad rapport. Du ska ha arbetat med att kommunicera dina resultat till olika målgrupper genom olika kanaler.

Det är meriterande om du har arbetat med kvantitativ ansats, har vana av att analysera statistiskt material och är kunnig i SPSS, STATA eller motsvarade analysverktyg. Att ha arbetat med kvalificerad analys, policyrekommendationer och myndighetsstyrning inom offentlig verksamhet är även det meriterande. Du ska i övrigt ha mycket goda kunskaper i utredningsmetodik

Tjänsten kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och i skrift. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Samarbetsförmåga, noggrannhet och vana vid självständigt arbete är viktigt. Du kan följa utredningsdirektiv samt genomföra och slutföra arbetet i tid. Du behöver kunna verka som generalist inom ett brett kunskapsfält snarare än som specialist inom ett snävare område.

ÖVRIGT

MUCF är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Vi är angelägna om att arbetsplatsen i så hög grad som möjligt speglar samhället i övrigt.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas i enlighet med GDPR.

Vänligen notera att du för att ansökan behöver kontrollera att ditt CV är bifogat. Att du tidigare har bifogat ett CV i Visma garanterar inte att det följer med i denna ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Ulrika Hektor

08-56621900

ulrika.hektor@mucf.se