arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

MSCA-Doktorand i medicinsk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  22 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

PEST-BIN är ett Marie Skłodowska-Curie Innovation Training Network (ITN), finansierat av Europeiska Kommissionen, Horizon 2020-programmet. Konsortiet kommer att starta sin verksamhet i januari 2021 och kommer att utbilda 15 doktorander (Early Stage Researchers, ESRs).

Titel på projektet: Upptäckt av biomarkörer för sjukdomsframkallande bakterier
Arbetsuppgifter
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Beskrivning av projektet

Utveckling av tillförlitliga, snabba, hållbara och kostnadseffektiva analytiska tekniker för omfattande diagnostik och karakterisering av sjukdomsframkallande bakterier är viktigt för att förhindra ökad dödlighet och minska kostnaderna för antibiotikaresistenta infektioner. Nästa generations DNA-sekvensering och masspektrometri (MS)-baserad proteomik används för närvarande för detta ändamål, men dessa metoder har allvarliga begränsningar när det gäller analysens hastighet och / eller kostnad. Masspektrometri och proteomik används för enkel och snabb upptäckt av diagnostiska biomarkörer och trots att metodiken ständigt utvecklas är det osannolikt att den uppfyller de kliniska kraven på medellång sikt. Dessa krav inbegriper snabba analyssvar, hög kapacitet vad gäller antal prov analyserade per tidsenhet, hög noggrannhet och i slutändan framför allt låg kostnad och enkel användning för det kliniska laboratoriet. PEST-BIN-konsortiet föreslår att man utnyttjar grafens extrema känslighet genom att designa specifika receptorer för biomarkörer för bakteriell infektion upptäckta av MS-proteotypningsanalyser. Detta kommer att göra det möjligt för oss att producera biosensorer för infektionssjukdomar som uppvisar oöverträffad känslighet, specificitet och snabb detektering i kombination med enkla användningssätt och kvantitativa analysresultat.

Specifik ämnesbeskrivning

Doktoranden kommer att arbeta vid Göteborgs Universitet (UGOT), institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (Moore / Karlsson-gruppen) och i nära samarbete med doktorander vid INRA (Bierne-gruppen) och DTU (Mijakovic-gruppen). Dessa tre doktorander kommer alla att samarbeta och fokusera på att identifiera ytbiomarkörer för olika patogener. Patogener (bakterier isolerade från kliniska prover) kommer att listas och prioriteras av professor Moore och docent Roger Karlsson (UGOT) i samarbete med läkare vid Sahlgrenska sjukhuset, avdelningen för klinisk mikrobiologi. Den valda metoden för att studera ytan av patogener kommer att baseras på den lipidbaserade Protein Immobilisering (LPI) -metoden (utvecklad av Nanoxis Consulting AB), som framgångsrikt har använts för att utföra ytrakning av intakta bakterier. Efter bioinformatisk validering kommer de art-unika peptidbiomarkörerna att användas för att funktionalisera grafensensorerna.

Beskrivning av arbetsuppgifter

Allmän mikrobiologisk odling och hantering av patogen - Riskgrupp 2 - bakteriearter. Molekylärbiologisk erfarenhet av att designa och genomföra experiment för tillvägagångssätt inom genomik och proteomik, inklusive optimering av DNA-extraktioner och uppreningar av DNA, tillämpliga för olika NGS DNA-sekvenseringsplattformar, och optimering av yt- och helcellsproteinanalyser, tillämpliga för peptidbaserade "Proteotypings" -analyser av bakteriestammar. Genomsekvensbestämningar av bakterier, med användning av Illumina DNA-sekvensering och även Oxford Nanopore Minion DNA-sekvenseringsapplikationer. Genomsekvensdatainsamling och jämförande analyser. Proteotypningsanalyser av masspektrometri-baserad peptidsekvensering och identifiering genom matchning till helgenomsekvensdata. Genom- och proteomdataanalyser av peptid- och proteinbiomarkörer för antimikrobiell resistens och virulens genom omfattande databassökning. Utarbetande av manuskript för publicering i peer-review-tidskrifter och presentationer vid internationella workshops och konferenser.

Sökande bör behärska det engelska språket i tal och skrift på en nivå som är tillräckligt hög för att de ska få full nytta av nätverksutbildningen.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

 

 

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:

Roger Karlsson, docent, Göteborgs universitet; överkemist klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, e-post: roger.karlsson@vgregion.se

Nahid Kondori, docent, Göteborgs universitet; enhetschef klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, e-post: nahid.kondori@vgregion.se

 

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-22 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat