arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Miljöspecialist

 • Yrkesroll

  Miljöingenjör

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Vill du arbeta som Miljöspecialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. 

På Stora projekt får du jobba i ett eller flera av våra stora väg- eller järnvägsprojekt. Nu söker vi miljöspecialister till flera av de stora projekten i Öst/Stockholm, bland annat Ostlänken och Fyra spår Uppsala. Vill du vara med att utveckla framtidens hållbara samhälle och infrastruktur? Då är Trafikverket en plats för dig!

Miljöspecialist


Som miljöspecialist är ditt huvudsakliga uppdrag att samordna miljöarbetet i väg- och järnvägsprojekt. Du kommer också att arbeta med miljöfrågor inom exempelvis mark, vatten, luft, buller, klimat och natur.

Du kommer att ingå som en del i en projektorganisation på ett eller flera stora projekt, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer. Uppgifterna spänner över projektets samtliga skeden, d.v.s. från planering via projektering till byggande. I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas och samordnas i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner. I planerings- och projekteringsskedet kan dina arbetsuppgifter bland annat vara att säkerställa framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar till väg- eller järnvägsplaner samt tillståndsansökningar men också miljökrav för kommande upphandlingar. I byggskedet består dina arbetsuppgifter i att säkra att lagkrav, kontraktskrav med mera efterlevs så att vi kan överlämna en miljösäkrad färdig anläggning.

I arbetsuppgifterna kan också ingå att ha det övergripande ansvaret för miljöstrategiska frågor inom projektet samt driva flera samordnade uppdrag.

Du ingår även i ett nätverk av miljöspecialister inom Stora projekt, avdelning Teknik, Miljö och Fastighet. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Vi söker dig som


har en högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt

har flerårig yrkeserfarenhet inom miljöområdet


har bred generell miljökompetens och erfarenhet av arbete med olika miljöfrågor

Det är meriterande om du


har erfarenhet av att arbeta konsultativt i olika skeden av plan- och byggprocessen samt med planerings- och samordningsfrågor

har erfarenhet från arbete i anläggningsbranschen, framförallt i väg- och järnvägsprojekt

har varit beställarens representant gentemot entreprenörer

har erfarenhet av ledning, styrning och uppföljning av miljöarbete

Eftersom tjänsten innehåller kontakter med både olika myndigheter, allmänheten och olika internationella kontakter, förväntas att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. För att bli framgångsrik i rollen är du van att arbeta självständigt och agerar med lyhördhet och flexibilitet. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.