arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Miljöspecialist Mark och vatten

 • Yrkesroll

  Markingenjör

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  24 november

Om jobbet

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter däribland slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.

SFV:s hållbarhetsarbete ska bidra till att uppfylla de av myndigheten prioriterade globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, klimatavtalet och nationella mål inom SFV:s verksamhetsområde, såsom de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken, miljökvalitet, kulturmiljö och skogspolitiska målen för produktion och miljö. Genom att stärka SFV:s miljö- och hållbarhetsorganisation ökar vi kapaciteten i vårt arbete med hållbar förvaltning och hållbart byggande.

Vi erbjuder unika miljöer, kompetenta kollegor, ett utmanande arbete och kontinuerlig kompetensutveckling.

Din Roll
Som miljöspecialist på Statens fastighetsverk ingår du i Teknikenheten på Projekt- och specialistavdelningen. Enheten har ett ansvar för SFV:s övergripande miljö- och teknikarbete. Avdelningen har ett övergripande ansvar för att utveckla SFV:s fastighetsförvaltningsuppdrag och roll som kompetent byggherre samt att myndigheten bidrar till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning.

Rollen som miljöspecialist spänner över både det operativa och det strategiska arbetet, vilket innebär att agera sakkunnig inom ett brett spektrum av miljöfrågor mot projektledare och förvaltningen. Du driver och utvecklar dina fokusämnen inom myndigheten och integrerar dem i processer, styrande dokument och verksamhetsplanering. Du arbetar i styrande, rådgivande och samordnande roll. Det ingår även ett övergripande ansvar att utveckla arbetssättet samt vara beställarstöd för externa konsulter.

Dina arbetsuppgifter inkluderar

 • Att ansvara för att driva utvecklingsprojekt, ta fram strategier och beslutsunderlag samt vara myndighetens expert inom förorenad mark
 • Agera sakkunnig inom ett brett spektrum av miljöfrågor
 • Ansvara för uppföljning och analys av sakområdet
 • Svara på remisser
 • Genomföra utbildningar
 • Avvägningar av miljökrav mot bevarande av kulturvärden
 • Bevakning och implementering av miljölagstiftning
 • Stödja med miljökunskap inom due diligence
 • Projektleda kartläggningen av myndighetens förorenade marker
Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga miljö- och energispecialister samt SFV:s hållbarhetschef. Din uppgift är att vidareutveckla och stärka vårt miljöarbete i såväl kulturhistoriskt skyddade byggnader som nya och ombyggda hus, ofta med komplexa och krävande verksamheter.

Våra fastigheter finns över hela landet, vilket kan innebära en del resor

Din profil

 • Civilingenjör, akademisk examen inom kemi, biologi, miljövetenskap eller enligt oss motsvarande utbildning
 • Flerårig erfarenhet inom inventering, riskbedömning, kostnadsbedömning samt sanering av förorenad mark
 • Fördjupad kunskap inom due diligence och miljörådgivning vid transaktioner av fastigheter
 • Fördjupad kunskap inom utredning av miljöansvar och relevant miljölagstiftning
 • Du har god kunskap om bygg- och fastighetsbranschens miljöaspekteter
 • Du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande är fördjupad kunskap inom:

 • Vattenverksamhet, dagvattenhantering samt ämnens spridning genom vatten
 • Inventering och sanering av förorenade byggnader
 • Projektledning
 • Klimatanpassning av fastigheter
 • Biologisk mångfald
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Miljöspecialisterna samarbetar och delar på många arbetsuppgifter och du ingår i miljöteamet. Samtidigt kommer du även att arbeta självständigt i projektform och bör trivas med det. Ditt arbete bör präglas av ett resultatfokus där ditt arbetssätt är strukturerat och noggrant. I rollen krävs också att du på ett övertygande sätt kan uttrycka dig.

Utöver detta delar du de värderingar som är gemensamma inom staten - demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service.

Sista ansökningsdag är 24 november 2019 och vi ser fram emot din ansökan.

Välkommen till oss!

 Mer information

Statens Fastighetsverk samarbetar med Upgraded People AB. För frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Carl Isaksson på carl.i@upgraded.se alternativt 072-2198700.

Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer att ske före anställning. SFV tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, tel. 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se