arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Miljöskyddshandläggare tillsyn

 • Yrkesroll

  Miljöhandläggare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER

På Miljöenheten arbetar 18 personer. Arbetet på enheten utgörs i huvudsak av tillsyn och tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, bidrags- och tillsynsprojekt inom förorenade områden samt tillsynsvägledning inom dessa fält. Vi har också tillsyn enligt Sevesolagstiftningen

På enheten tillhör alla en av tre arbetsgrupper som träffas regelbundet. Det finns också stort utrymme för tvärsektoriellt arbete tillsammans med andra enheter.

Vi söker en person som i första hand ska jobba med tillsynsrelaterade frågor kopplat till förorenade områden och miljöfarlig verksamhet inom miljöbalken. Tiden kommer att fördelas ungefär jämnt mellan tillsyn förorenade områden och andra frågor inom miljöbalkens område. För uppgifterna gällande förorenade områden vill vi att du tar fram underlag till ansvarsutredningar och jobbar med att undersökningar ska utföras av ansvarig part. I arbetsuppgifterna som rör de övriga delarna kommer det exempelvis att ingå att handlägga anmälan och tillstånd om transport av avfall samt ansökan om yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter, men också att förbättra och ajourhålla våra två databaser för miljöskydd respektive förorenade områden.

Hos oss kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta. Möjligheten att lära nytt och utvecklas är stor då arbetsinsatsen inom olika områden och branscher kan behöva variera över tid. Länsstyrelsen jobbar efter värdegrunden effektivitet och service, respekt för lika värde, legalitet, och objektivitet.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:
 • Naturvetenskaplig eller teknisk högskoleexamen med inriktning mot exempelvis miljöskyddsteknik,, ekotoxikologi, geologi, hydrogeologi, eller annan utbildning som vi finner likvärdig.
 • B-körkort

Meriterande är:

• Erfarenhet av arbete med tillsynsärenden kopplade till ansvarsutredningar och förelägganden om utredningar utifrån 10 och 26 kap Miljöbalken.
 • Kunskaper inom miljöjuridik/miljörätt.
Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet för uppgiften.

Vi söker dig som är grundlig, metodisk, analytisk, initiativtagande och självgående. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med ansvarsutredningar och initiativärenden för utredningar gällande förorenade områden. Du ska också tycka om att blanda mer komplexa arbetsuppgifter med uppgifter av mer administrativ karaktär.
Eftersom arbetet innebär många interna och externa kontakter är det viktigt att du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer.

Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i klarspråk. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och att främja mångfald bland medarbetarna.

ÖVRIGT

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om

annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljöhandläggare

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.