arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Miljöhandläggare till vattenverksamhetsgruppen

 • Yrkesroll

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  9 oktober

Om jobbet

Arbetsplatsen
Enheten för mark- och vattenskydd arbetar med prövning, tillsyn och tillsynsvägledning inom vattenverksamheter, vattenskyddsområden och förorenade områden. Arbete med tillsyn av vattenverksamheter innefattar allt ifrån anmälan och tillsyn av små bryggor och muddringar till tillsyn av pågående stora infrastrukturprojekt vilket till exempel kan vara stora hamnar och tunnelutbyggnader. Vi deltar också i prövningar i Mark- och miljödomstolen vid ansökningar rörande tillståndspliktiga vattenverksamheter. Vi gör även tillsynsbesök i fält.

Vi som arbetar med vattenverksamhet är en grupp på tio personer med bred kompetens. Vi har ett öppet arbetsklimat vilket gör att vi kan arbeta både enskilt och gemensamt men alltid med möjlighet till diskussioner och avstämningar. Vi har tillgång till internt stöd inom länsstyrelsens alla sakområden bland annat juriststöd.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill jobba med tillsyn och prövning av vattenverksamhet enligt 11:e kapitlet miljöbalken. Det kan till exempel gälla muddringar och bryggor, ledningsdragningar i vatten, kajanläggningar samt andra vattenanläggningar. Det kan också vara ärenden som rör markavvattning, diken och dammar.

Arbetet ställer krav på rättssäker, noggrann och skyndsam handläggning. Arbetet utförs i nära samarbete med övriga miljöhandläggare och med andra enheter inom myndigheten såsom vattenförvaltning, naturvård och planfrågor. Arbetet innebär även kontakter med andra myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare och privatpersoner. I arbetsuppgifterna ingår även att utveckla arbets- och samarbetsformer både internt och med andra länsstyrelser och myndigheter. Andra arbetsuppgifter inom enheten kan bli aktuella.

Kvalifikationer

Du ska ha:
 • relevant naturvetenskaplig och/eller teknisk examen på högskolenivå t.ex. miljö- och hälsoskyddsinspektör, geolog, hydrolog, ingenjör, miljövetare eller annan examen som arbetsgivaren bedömer som lämplig
 • erfarenhet av tillsyn eller prövning enligt miljöbalken
 • mycket god förmåga att uttrycka dig väl i svenskt tal och skrift
 • körkort, klass B

Meriterande:

• arbetslivserfarenhet av att tillämpa miljöbalken för vattenverksamheter ur ett myndighetsperspektiv
 • arbetslivserfarenhet av att tillämpa miljöbalken för vattenverksamheter i ett kommunalt perspektiv, alternativt som konsult
 • arbetslivserfarenhet av grundvattenfrågor

Personliga egenskaper:

Vi söker dig som är lyhörd och proaktiv med syfte att utvecklas i din yrkesroll och att utveckla verksamheten. Du är trygg i dig själv och i din professionella roll samt van vid och trivs med att arbeta självständigt. För oss betyder det att du har god förmåga att på egen hand analysera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter utifrån angivna ramar och riktlinjer. Vidare är du mån om att skapa och förvalta goda relationer, såväl internt som externt. Du är resultatorienterad och noggrann.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Ansökningsförfarande
Diarienummer:112-50928-2022
Sista ansökningsdag: 2022-10-09

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor. Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län.

Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag!

Genom en trygg arbetsmiljö, ständigt lärande och förståelse för olika perspektiv rustar vi oss inför morgondagen. Vår styrka är vår förmåga att ställa om när förutsättningarna förändras – alltid med ansvar för helheten och länets bästa.

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat