arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Miljöhandläggare och SBA samordnare vid MR M

 • Yrkesroll

  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 september

 • Sök jobbet senast

  26 oktober

Om jobbet

Logistikavdelningen genomför planering, ledning, samordning och uppföljning av logistiken i Mellersta Militärregionen. Avdelningen innehåller funktionerna försörjning/materieltjänst, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetet sträcker sig över flera sakområden som buller, naturvårdsfrågor, kemikaliehantering, avfall och energi och kopplar till processer som miljömålsarbete, miljöledningssystem, egenkontroll och rapportering.
Arbetet omfattar handläggning av ärenden inom miljöbalkens område samt miljödelarna inom förbandetsverksamhetsledningssystem. Som handläggare arbetar du med miljöbedömningar, remisser, uppföljning av verksamheten samt genomförande av miljöutbildning. I arbetet ingår att stödja vid övningsverksamhet och därmed ett antal resor i tjänsten. Du kommer även att arbeta med upprättande och införande av rutiner och instruktioner kopplat till MR M verksamhet.
Du samanhåller och leder MR M systematiska brandkyddsarbete (SBA). Skapar och upprtätthåller en brandskyddsorganisation, utbildar, ta fram rutiner och instruktioner.
Stödja C J4 i övrigt tilldelade uppgifter.

Generella krav för befattningen

För tjänsten krävs akademisk examen om minst 120 p (180 hp) med miljöinriktning eller annan relevant inriktning. Du skall ha godkunskap inom miljöområdet inkusive miljölagstiftning.
Du ska ha flerårig erfarenhet i rollen som miljöhandläggare eller från motsvarande kvalificerat miljöarbete.
Tjänsten kräver god datorvana samt B-körkort. 

Meriterande kvalifikationen

Erfarenhet från miljöfarlig verksamhet samt erfarenhet av myndighetsarbete/offentlig förvaltning är också meriterande.
Det förväntas att du kommunicerar väl, skriftlig som muntligt, i svenska och engelska.
Utbildad brandskyddskordinator eller motsvarande.

Personliga egenskaper

 Noggrannhet samt förmåga att hantera snabbt uppkommen verksamhet.
 God förmåga till självständigt arbete och arbete i arbetslag.
 God förmåga att ta initiativ.
 Är social och har lätt för att samarbeta.
 Strukturerad med god förmåga att se helhetsperspektiv.

Upplysningar om tjänsten

Kontakta logistikchefen för MR M, Mj Håkan Sjödin 070-9503892

Övrigt

Arbetsort: Kungsängen
Lön: Individuell lönesättning

Fackliga representanter

OF Livgardet Stefan Morin
SEKO Thomas Klasson
SACO Margaretha Hessling
OFR/S Kenneth Hartikainen
Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat