arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Miljöhandläggare inom kalkning och miljöövervakning

 • Yrkesroll

  Miljöhandläggare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

ARBETSUPPGIFTER

Vill du vara delaktig i länsstyrelsens långsiktiga arbete med att följa upp tillståndet och statusen i vår limniska naturmiljö? Då ska du söka denna heltidstjänst på Miljöanalysenheten som sträcker sig hela 2021 med möjlighet till förlängning.

Tjänsten innebär att vara delansvarig för den uppföljning i fält som sker årligen inom kalkningsverksamheten samt ansvarig för genomförande av projekt och delprogram inom den regionala miljöövervakningen. Exempelvis sker uppföljning/inventering av vattenkemi, bottenfauna, elfiske, nätfiske, flodpärlmussla, inventering vägtrummor för att kartlägga vandringshinder för fisk.

Tjänsten innebär att planera, förbereda, koordinera, kvalitetssäkra och vara delaktig i samordningen av fältverksamheten. Du kommer ha ett delat ansvar i att utbilda, stötta och leda arbetet för alla personer som säsongsanställs för inventering och provtagning.

Tjänsten innebär också att du själv i stor utsträckning kommer vara ute i fält för provtagning/inventering perioden april till oktober. Tjänsten innebär även fältarbete/koordinering av verksamheten delar av den normala semesterperioden juli-aug.

I arbetet ingår också att sammanställa fältdata, analysera data, rapportera data till datavärdar, skriva rapporter, delta på möten och konferenser som är kopplade till verksamheten, jobba med kommunikation av verksamheten både internt och externt.
Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter på enheten kan bli aktuella.

Just nu pågår en Covid-19 pandemi vilket fått effekten att vi blivit mer digitaliserade och jobbar stor del hemifrån. Vi följer gällande riktlinjer.

KVALIFIKATIONER

Vi ser gärna att du har naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot biologi, naturgeografi, limnologi, skog eller liknande.

Värderad arbetslivserfarenhet:

 • Kunskap och erfarenhet av arbete inom ämnesområdet vattenmiljö och gärna i arbetsmoment som tjänsten innebär
 • Erfarenhet av projektledning/samordning/koordinering
 • Erfarenhet av naturvetenskapligt arbete inom offentlig sektor
 • Erfarenhet och vana av fältarbete
 • Erfarenhet av att jobba i team och projektorienterat
 • God vana av GIS
Kompetenser, färdigheter och personliga egenskaper:
 • Du är beredd att jobba i fält och på obekväm arbetstid
 • Du har den fysik och uthållighet som krävs för fältarbete och trivs med att vara ute stor del av året
 • Du är resultatinriktad, engagerad, självgående, flexibel och driven
 • Du har sociala färdigheter och god samarbetsförmåga
 • Du är effektiv, ansvarstagande och serviceinriktad
 • Du är strukturerad, noggrann, ordningsam, välorganiserad
 • Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
 • Du har B-körkort
Vi sätter mycket stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljöhandläggare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-01-01 , upphör: 2021-12-31 . Allmän visstidsanställning.