arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Miljöhandläggare

 • Yrkesroll

  Miljöhandläggare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är drygt 650 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Vi söker nu minst en erfaren miljöhandläggare till miljötillsynsenheten - en av fyra enheter inom miljöskyddsavdelningen. Enheten består av 19 medarbetare som alla arbetar med ärendehandläggning och operativ tillsyn över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och Seveso-verksamheter. Enheten har även tillsyn enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Miljöskyddsavdelningens arbete är i stor utsträckning knutet till prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Utöver prövning och tillsyn arbetar enheterna även med tillsynsvägledning och finansiering av åtgärder inom förorenade områden. Det miljöstrategiska arbetet ryms också inom avdelningen och omfattar frågor om klimat, energi, miljömål, åtgärder och övergripande miljöövervakning. Detta arbete bedrivs ofta i projektform i bred samverkan med olika aktörer, såväl företag som myndigheter och andra organisationer.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöskyddsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifterna omfattar tillsyn enligt miljöbalken och kan även komma att innefatta tillsyn enligt Sevesolagen (Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor). Som miljöhandläggare kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter bl.a. rörande flera av länets större industrier och du kommer att ha tillsynsansvar för egna tillsynsobjekt. I tillsynsrollen ingår bland annat att genomföra tillsynsbesök, handläggning av ärenden, granskning och bedömning av rapporter, skriva förelägganden och ha kontakt med verksamhetsutövare, konsulter, kommuner och allmänhet. Du ingår samtidigt i en eller två branschgrupper med flera miljöhandläggare där ni tillsammans hanterar frågor om bland annat tillsynsvägledning till länets kommuner, remisser, bedömningar i tillsynsärenden etc. Du svarar också på remisser och är behjälplig i prövningsärenden.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

KVALIFIKATIONER

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

För rollen som miljöhandläggare krävs en akademisk examen inom miljö/naturvetenskap/teknik eller annan utbildning som vi kan bedöma som likvärdig. Vidare är det ett krav med erfarenhet av arbete med myndighetsutövning enligt miljöbalken, Sevesolagen och/eller lag om skydd mot olyckor (LSO) på statlig eller kommunal nivå. Det är särskilt meriterande om denna erfarenhet har omfattat tillsyn på Sevesoverksamheter. Svenskt medborgarskap är ett krav likaså B-körkort.

Vi förväntar oss att du har förmåga att ta initiativ och aktivt söka ansvar för arbetsuppgifter. Tillsynsrollen ställer krav på att du kan se frågor ur olika perspektiv och kan väva samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. God förmåga att formulera sig i tal och skrift är viktigt. Ett gott omdöme utifrån din profession är en förutsättning för att bli framgångsrik i din yrkesroll här. Vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål och tar ett gemensamt ansvar för arbetet på enheten. Det är därför särskilt viktigt att du tar en aktiv del i samarbetet med dina kollegor.

Säkerhetsklassning

Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

ÖVRIGT

Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.