arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Militärobservatör/Monitor - UNMHA, Jemen - 2021

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Den 21 december 2018 beslutade FN:s säkerhetsråd att anta SCR 2451 vilket stödjer implementering av Stockholmsavtalet som slöts mellan parterna i konflikten i Jemen. Detta skall ske bland annat genom upprättandet av en monitormission om ca 75 monitorer. Dessa ska bland annat monitorera vapenstillestånd och ett ömsesidigt tillbakadragande av parterna från Hudaydah stad och hamnar, en etablering av en FN ledd Redeployment Coordination Commitee, ökad närvaro av FN och underlättande av rörelsefrihet för såväl FN (WFP) som för civila. 

Den eskalerande konflikten i Jemen har under de senaste 4 åren lett till att en katastrofliknande nivå har nåtts där stora delar av befolkningen är i behov av humanitärt bistånd för att undvika svält.

FN:s bidrag i Jemen är en civil observatörsinsats bestående av militär personal, polis samt personal från civila myndigheter. Som militärobservatör i Jemen kommer du därför uppträda i civil klädsel.

 

Befattningsbeskrivning:

 • Patrullera, inledningsvis Hudaydah och dess hamnar
 • Monitorering
 • Upprättande av rapporter, såväl muntligt som skriftligt
 • Förhandla och medla, vid behov med hjälp av tolk
 • Monitorera att ingångna avtal av parterna åtföljs
 • Stabsarbete

Kvalifikationer:

 • Yrkes- eller reservofficersexamen (Nivå OF-2/OF-3)
 • Ålderskrav 25-54 år (sökande får inte fylla 55 år under insatstiden)
 • God fysisk och psykisk status
 • Tidigare erfarenhet från internationell militär insats, önskvärt som militärobservatör
 • Mycket god engelska i tal och skrift
 • Körkort B

Önskvärda meriter:

 • Tidigare erfarenhet som militärobservatör
 • Språkkunskaper i franska samt arabiska.

Övriga upplysningar:

 • Lön och förmåner enligt kollektivavtal
 • Rekryteringsprocessen pågår under våren-20
 • Slutligt besked lämnas preliminärt v017
Rekryteringsprocess/tid i anspråk:
 • Telefonintervju genomförs preliminärt v005-006
 • Fysiska tester (löpning 2km samt multitest) genomförs i egen försorg och resultat skall kunna uppvisas senast v014
 • Tester vid TRM genomförs preliminärt v011-014
 • Slutligt besked lämnas preliminärt v017
Kandidater kommer löpande underrättas om fortsatt deltagande i rekryteringsprocessen.

 Utbildning inför insats - tid i anspråk:
 • Tre veckors enskild insatsutbildning(innefattar 1 veckas SERE B)
 • UNMEM (tre veckor FN utb. i Finland)
 • Övriga förberedelser såsom läkarbesök, säkerhetsprövning mm

Insatsperiod

 • Tjänstgöring i UNMHA påbörjas med olika rotationsdatum med preliminär start februari respektive juni 2021.
 • Tjänstgöringen pågår i 12 månader  
Sista ansökningsdag: 2019-12-08

Antal befattningar: Två stycken militärobservatörer skall tjänstgöra i UNMHA under 2021

Frågor angående insatsen besvaras av Jan-Erik Olsson, Deskoff Enskilda desken, 08-788 75 00

Frågor angående utbildning/insatstider/anställningsvilkor besvaras av Erica Oscarsson, Arméstaben, Enskilda Insatser,  08-788 75 00

Fackliga företrädare


OFR/O – Tomas Lahti

OFR/S – Inge Bäcklin

SACO – Karin Gällmo

SEKO – Christian Hedberg

Samtliga fackliga företrädare kan nås via växeln 0505-45 10 00

 

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.