arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Militärobservatör - UNTSO, Mellanöstern - 2021

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Insatsen, UNTSO - United Nations Truce Supervision Organization, etablerades 1948 och har en geografisk omfattning som sträcker sig över Israel, Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten. UNTSO är FN:s äldsta insats. Den operativa styrkan består idag av cirka 150 militärobservatörer. UNTSO:s huvuduppgift idag är at övervaka de befintliga vapenstillestånden mellan parterna samt fredavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien.

Befattningsbeskrivning:

 • Patrullera dag/natt för inhämtning av information
 • Observera, övervaka samt kontrollera ingångna avtal
 • Genomföra utredningar
 • Tillhandahålla rapporter, både muntligt och skriftligt
 • Förhandla och medla i svåra situationer, vid behov med hjälp av tolk.
 • Genomföra andra uppgifter på order av FC/CMO
 • Beredd att leva och bo under svåra omständigheter, både fysiskt och psykiskt 

Kvalifikationer:

 • Yrkes- eller reservofficersexamen (Nivå OF-2/OF-3)
 • Ålderskrav 25-54 år (sökande får inte fylla 55 år under insatstiden)
 • God fysisk och psykisk status
 • Tidigare erfarenhet från internationell militär insats
 • Mycket god engelska i tal och skrift
 • Körkort B

Önskvärda meriter:

 • Övriga språkkunskaper såsom arabiska
 • Körkort C alt. Förarbevis på tyngre militärt fordon

Övriga upplysningar:

 • UNTSO är inte en familjeinsats sedan sommaren 2012
 • Lön och förmåner enligt kollektivavtal
 • Rekryteringsprocessen pågår under våren-20
 • Slutligt besked lämnas preliminärt v017
Rekryteringsprocess/tid i anspråk:
 • Telefonintervju genomförs preliminärt v005-006
 • Fysiska tester (löpning 2km samt multitest) genomförs i egen försorg och resultat skall kunna uppvisas senast v014
 • Tester vid TRM genomförs preliminärt v011-014
 • Slutligt besked lämnas preliminärt v017
Kandidater kommer löpande underrättas om fortsatt deltagande i rekryteringsprocessen.

Utbildning inför insats - tid i anspråk:
 • Tre veckor enskild insatsutbildning(innefattar 1 vecka SERE B)
 • UNMEM (tre veckor FN utb. i Finland)
 • Övriga förberedelser såsom läkarbesök, säkerhetsprövning mm
 • Eventuell utbildning tyngre militärt fordon

Insatsperiod

 • Tjänstgöring i UNTSO påbörjas med olika rotationsdatum med preliminär start januari, april, juli, oktober respektive november 2021.
 • Tjänstgöringen pågår i 12 månader  
Sista ansökningsdag: 2019-12-08

Antal befattningar: Sex stycken militärobservatörer skall tjänstgöra i UNTSO under 2021

Frågor angående insatsen besvaras av Jan-Erik Olsson, Deskoff Enskilda desken, 08-788 75 00

Frågor angående utbildning/insatstider/anställningsvillkor besvaras av Erica Oscarsson, Arméstaben, Enskilda Insatser,  08-788 75 00

Fackliga företrädare


OFR/O – Tomas Lahti 

OFR/S – Inge Bäcklin

SACO – Karin Gällmo

SEKO – Christian Hedberg

Samtliga fackliga företrädare kan nås via växeln 0505-45 10 00

 

 

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.