arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Migrationshandläggare till mottagningsenheten i Skellefteå

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  17 oktober

Om jobbet

Vi söker migrationshandläggare till mottagningsenheten i Skellefteå.

Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande. På mottagningsenheten arbetar 21 personer fördelade på tre team. Enheten hanterar bland annat dagliga frågor kring boende, ekonomiska frågor, bidragsansökningar under tiden asylprocessen pågår. Efter avslutad asylprocess arbetar vi vidare med anvisning till kommunerna alternativt återvändandeprocessen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende. Du ger också service till asylsökande och andra intressenter personligen via vår reception och via vår jourtelefon. I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärende hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.

Personliga kompetenser

Du arbetar bra med andra människor och relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du förmågan att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och Sätter upp och håller tidsramar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt samt säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.

Krav

•Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
 • Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
 • God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter

•Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
 • Erfarenhet av professionellt bemötande
 • Utredningsvana
 • Erfarenhet av arbete med krav på god service

Upplysningar

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning 
Arbetstider: Kontorsarbetstid med möjlighet till flextider
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Skellefteå
Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse

Vill du veta mer

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 17 oktober 2019. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar, likväl som ansökningar med ofullständigt CV. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi även komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.