arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Metod- och ämnesföreträdare till Enheten för verksamhetsstyrning

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 september

 • Sök jobbet senast

  19 oktober

Om jobbet

En spännande och utmanande tjänst för dig som vill medverka till att effektivisera och utveckla Sidas övergripande styrning och resultatuppföljning och som tycker om att arbeta i team.
Vi erbjuder:
Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald. Som medarbetare på Sida arbetar du utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglad av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor. Sida har även personal utstationerad på svenska utlandsmyndigheter.
Den här befattningen innebär:
Befattningen innebär ansvar inom ramen för arbetet med ledning och styrning, att agera rådgivande gentemot Sidas ledning och stödjande gentemot Sidas avdelningar i enlighet med Sidas styrmodell.
Du kommer att bidra till att utveckla, planera, leda, samordna och följa upp arbetet inom någon av de verksövergripande styrningsprocesserna. Du bör därför vara motiverad av utvecklings- och förändringsarbete.
Arbetsuppgifterna kräver erfarenhet inom verksamhetsstyrning. Du bör ha arbetat med verksamhetsövergripande arbete såsom planering, uppföljning och rapportering. I arbetet ingår även att ta fram och sammanställa information, underlag och rapporter av hög kvalitet och med god analys.
Arbetet kräver mycket god samarbetsförmåga samt lyhördhet då processerna skall samordnas med ett stort antal kollegor, enheter och avdelningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
· att leda och medverka i arbetet med Sidas styrnings- och ledningsprocesser; med fokus på styrnings-, uppföljnings- och rapporteringsfrågor som relaterar till Sidas årsredovisning samt de geografiska och tematiska strategier som styr utvecklingssamarbetet.
· att föredra ärenden, facilitera dialog och sammanställa rapporter och analytiska underlag till Sidas styrelse, verksledning och ledningsgrupp.
· att förvalta och utveckla Sidas styrnings- och ledningsprocesser med fokus på förenkling och effektivisering.
· att medverka till att utveckla datadriven analys och digitalisering på myndigheten
· att ge stöd till de operativa avdelningarna i genomförandet av planerings, uppföljnings och rapporteringsprocesserna.
· att facilitera olika former av nätverk och grupper.
Kvalifikationer
Utbildning: Akademisk examen inom ett eller flera områden kopplat till verksamhetsområdet t ex samhällsvetenskap eller ekonomi alternativt likvärdig erfarenhet inhämtad på annat sätt.
Erfarenhet:
· Minst 5 års erfarenhet av arbete med organisationsövergripande styrnings- och ledningsprocesser där du skaffat dig goda kunskaper om resultatstyrning och resultatrapportering.
· Mycket god erfarenhet av uppdrag och arbetsuppgifter som innebär att hantera och analysera stora informationsflöden, se samband och mönster, avgränsa, sammanställa och förmedla information vidare.
· Erfarenhet av att facilitera möten, workshops samt olika former av nätverk och grupper
Förmågor:
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande lösningsorienterad, strategisk och leveranssäker. Du behöver ha en god förmåga att samarbeta, god kommunikativ förmåga och förmåga att skapa förtroende bland de du möter och arbetar med. Du kan kommunicera komplexa samband på ett tydlig och enkelt sätt genom tal, skrift och bild och har en förmåga att anpassa din kommunikation till olika mottagargrupper.
Språk: Mycket goda kunskaper i svenska, engelska i tal och skrift
Utöver ovan ser vi även positivt på följande:
· Erfarenhet av att arbetat med projektledning
· Erfarenhet av agila arbetssätt
· Erfarenhet av digitaliseringsarbete och verksamhetsutveckling
· Erfarenhet av utvecklingssamarbete
· Erfarenhet av statlig styrning och arbete på myndighet
Om Sida och avdelningen
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.
Avdelningen stödjer myndigheten med styrnings- och ledningsfrågor. Detta omfattar övergripande inriktning, verksamhetsplanering och -uppföljning, finansiell styrning, samt system och metoder inom genomförandet av insatser och strategier.
Enheten består av 14 medarbetare och leds av enhetschef och vi har ett nära samarbete med ekonomichef samt Generaldirektörens stab och andra centrala funktioner på avdelningar och enheter. Befattningen innebär ansvar inom ramen för arbetet med ledning och styrning, att agera rådgivande gentemot Sidas ledning och stödjande gentemot Sidas avdelningar.
Anställningsvillkor
Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde i januari 2022. Provanställning tillämpas.
Information
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 143/21
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Christina Sandberg, 072-1439923, Sara Haglund, 079-0625307 eller Elin Adelmar, 072-0840118
Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).
Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.
Sista ansökningsdag är den 19 oktober 2021.
Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön