arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Medarbetare till MSB:s statistikverksamhet

 • Yrkesroll

  Statistiker

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden nationellt och internationellt. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd till aktörerna genom tillsyn, vägledningar och utbildning. Följa upp att svensk räddningstjänst utvecklas i önskvärd riktning. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

MSB söker medarbetare till statistikverksamheten inom Enheten för stöd till kommunal räddningstjänst, som ingår i Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande.

Enhetens uppgift är att samordna utvecklingen inom kommunal räddningstjänst och att vara pådrivande i samhällets arbete med brand- och olycksförebyggande arbete. Enheten svarar för att lämna stöd inom följande områden: styrning och inriktning av arbetet inom skydd mot olyckor, jämställdhet och mångfald, olycks- och skadeförebyggande åtgärder, förbereda och genomföra räddningsinsatser, statistikverksamhet och uppföljning av inträffade olyckor samt uppgiften som central tillsynsmyndighet enligt lagen om skydd mot olyckor.

Dina arbetsuppgifter

Tillsammans med dina kollegor kommer du att ha en nyckelroll i framställandet av statistik över den kommunala räddningstjänstens insatser. Statistiken används bland annat av forskare, länsstyrelser och kommuner som underlag i arbetet med att förebygga nya olyckor. Den baseras på de uppgifter som räddningstjänsten lämnar i det som kallas händelserapport och som löpande samlas in av MSB.

I det här arbetet kommer du att kvalitetsgranska insamlade data, både löpande och vid produktion av årsstatistik. Du kommer också att sammanställa och analysera materialet samt delta i produktion av statistiska rapporter och analyser. Statistiken presenteras dessutom i ett webbaserat system, http://ida.msb.se, och det ingår i ditt uppdrag att hjälpa till med underlag till statistikpresentationer i systemet.

En annan viktig uppgift i din roll är att utifrån förfrågningar från bland annat journalister och forskare göra särskilda uttag direkt ur databasen.

I MSB:s statistikverksamhet ingår, förutom den kommunala räddningstjänstens händelserapportering vid insats, insamling av data om dödsbränder och bostadsbränder samt enkäter inom ansvarsområdet. Du kommer i viss mån att medverka också i dessa delar.

Din kompetensprofil

Du har akademisk utbildning med inriktning mot statistik, nationalekonomi eller matematik, och/eller utbildning och arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god vana av att arbeta med databaser och Excel. Särskild vikt läggs vid SQL-kompetens. Erfarenhet av arbete med statistikproduktion är meriterande.

Som person är du serviceinriktad och har god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Arbetet kräver att du är strukturerad och kvalitetsmedveten samt har analytisk förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Du bör också vara trygg med att tala inför grupp. I tillsättningen av tjänsten kommer vi att fästa stort avseende vid personlig lämplighet.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta biträdande enhetschef Marianne Stålheim. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Claes-Håkan Carlsson (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 1 oktober 2019, märkt med referensnummer 2019/181 Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.