arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

MATERIELSYSTEMLEDARE FÖR APPLIKATIONER

 • Yrkesroll

  Applikationsutvecklare/Apputvecklare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  18 oktober

Om jobbet

Befattningen erbjuder

Skulle du känna dig stolt över att tillhöra en enhet som spelar en avgörande roll när det gäller att stärka Sveriges försvar? Är du driven, målmedveten och vill vara med på en spännande utvecklingsresa? Det kan vara dig vi söker.

Försvarsmaktens Teknik- och Vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) har fått utökade uppgifter och behöver stärka organisationen med Materielsystemledare (MSL) inom IT-informationsinfrastruktur inriktat mot applikationer och tjänster.

Vår verksamhet erbjuder stor variation och komplexitet, samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet.

Våra anställda har ett flertal olika förmåner:

 • Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
 • Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
 • Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
 • Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
 Om enheten

TVK Ledsyst har sin huvudverksamhet förlagd på Ledningsregementet i Enköping och funktionsleds av Försvarsmaktens Högkvarter. Enhetens uppgift är att ta helhetsansvaret för Försvarsmaktens ledningsstödsystem under hela livscykeln, från utveckling till avveckling, under såväl krig som kris och fred.

TVK Ledsyst är en organisation under utveckling och behöver förstärka upp med personal för att lösa nya tilldelade uppgifter. Bakgrunden är att Försvarsmakten har övertagit det formella designansvaret för samtlig materiel som nyttjas vid myndigheten även för materiel som levererats från Försvarets Materielverk (FMV) och därför behöver ha kompetenta beställare av vidmakthållandetjänster. Under 2022 bygger TVK Ledsyst en organisation för att kunna utöva det tilldelade ansvaret, bland annat ska flertalet materielsystemledare anställas.

 Om tjänsten

Sektionen applikationer samarbetar med olika organisationer inom Försvarsmakten där användarna av olika IT-tjänster, IT-system och it-applikationer finns. Samarbete sker även med andra närliggande sektioner, med utförare som FMTIS och externa leverantörer. 

Materielsystemledare för Applikationer innebär att du tar formellt produktansvar för de tekniska system som ingår i området. MSL utövar tekniskt designansvar på direkt delegat av Teknisk Chef vid högkvarteret för tilldelade produkter. Designansvaret innebär att ansvara för att fastställd design för tillåtna konfigurationer av tekniska system inklusive underhållslösningar uppfyller lagkrav, fastställda målsättningar och övriga krav avseende prestanda, funktion, informations- och systemsäkerhet över hela livscykeln.

Som materielsystemledare stödjer du dessutom materielområdesansvarig (MOA) med att hantera de tjänstebeställningar som läggs till FMV eller industri. Vår ambition är att ge dig rätt förutsättningar för att lyckas i rollen och därför kommer du att få genomgå en internutbildning inom bl.a. produktförvaltning och konfigurationsstyrning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Som Materielsystemledaren för applikationer skall du säkerställa att förändringar i produkter, inom ditt ansvarsområde, inte påverkar system- eller informationssäkerheten negativt och ska eftersträva en rationell samordning av åtgärder som rör produkten. Rollen innebär även att stödja Teknisk Chef Led i beredningar och framtagning av underlag för beslut inom system- och designledning.

Detta görs bland annat genom att ansvara för att:
 • Designstyrande dokument som, t.ex. designregler som fastställs av Teknisk Chef utarbetas.
 • Systemlivscykelplanering, inklusive upprättande och förvaltning av Systemlivscykelplaner, genomförs.
 • Granska designpåverkande produktionsbeslut och dokumentation samt vid behov rekommendera åtgärder för att säkerställa t.ex. bibehållen systemsäkerhet, användbarhet och teknisk samfunktion.
 • Konfigurationsledning på ingående produkter genomförs.
 • I samverkan med materielområdesansvarig (MOA) hantera tjänstebeställningar till FMV och eller industrin.
Arbetet sker i nära samverkan med Materielområdesansvarig, tekniska produktföreträdare, tjänsteansvariga, IT-arkitekter, tekniksystemledare och i förekommande fall produktledare hos Försvarets Materielverk.

 

Välkommen att läsa mer om tjänsten på Försvarsmaktens hemsida. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Applikationsutvecklare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat