arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Maskinchef, KBV 001, Ks Göteborg (vikariat)

 • Yrkesroll

  Teknisk chef/Maskinchef, fartyg

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  23 september

Om jobbet

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Under beredskapen för miljöräddning arbetar vi förebyggande med miljöövervakning, samtidigt som vi främjar en hållbar havsmiljö. Vi bedriver även tillsyn och kontroll av fiske, tull, gräns, jakt och naturvård till sjöss. Dessutom arbetar vi för att öka tryggheten genom sjötrafikövervakning och har ständig beredskap för sjöräddning. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi skyddar liv och miljö, nu och för framtiden.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla. 

Beskrivning


Kustbevakningen söker en maskinchef till KBV 001 med placering vid kuststationen i Göteborg.

Arbetsuppgifter


Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som maskinchef blir att: 
- ansvara för fartygets drift och underhåll, såväl maskinell som elektrisk utrustning
- vara arbetsledare för övrig maskinpersonal
- planera och genomföra löpande underhållsarbete och service
- dokumentera i AMOS
- vara kontrollant vid varvsvistelser
- upprätthålla funktionen som brandchef ombord
- ansvara för en stor del av befattningsutbildning av ny personal
- olika administrativa sysslor som uppföljning och budgetansvar, ansvar för beställningar samt upprätthålla kontakt med leverantörer.

Kvalifikationer


Befattningen kräver kompetenskrav klass MF, i enlighet med riktlinjer för KBV-sjöfart om bemanning, behörigheter och utbildning för säker drift av Kustbevakningens fartyg (dnr 2018-3130), vilket motsvarar Transportstyrelsen utfärdad behörighet sjöingenjör (I) enligt 2 kap 15 § förordningen om behörigheter för sjöpersonal.

Du ska ha ett godkänt 2-årigt läkarintyg enligt Transportstyrelsens föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk (TSFS 2011:117), en godkänd grundläggande säkerhetsutbildning samt en godkänd utbildning i avancerad brandbekämpning.

Befattningen kräver att du har eller kommer att erhålla följande kompetens, enligt ovan nämnda riktlinjer:
- utbildning i olje- och kemikalielasthantering 12.7.2
- utbildning i köldmedia 12.9
- ledarutbildning 12.13
- arbetsmiljöutbildning 12.14
- utbildning i skadekontrollplan 12.15

Fartygsserien KBV 001-s har dieselelektriskt framdrivningsmaskineri (lågspänning 690 v), maskin- och fartygsövervakningssystem "Kongsberg K-chief" samt hög grad av nätverksintegrerade IT-system.

Fartyget KBV 001 är ett kombinationsfartyg som bland annat har förmågor inom oljebekämpning till sjöss, storskalig brandsläckning och nödbogsering.

Du är ansvarstagande, självständig, noggrann och stresstålig. Du har god samarbetsförmåga liksom god problemlösningsförmåga.

Du är drivande i tekniska frågor och delar gärna med dig av dina kunskaper till andra. Du har förmågan att leda medarbetare, delegera uppgifter samt identifiera behovet av olika underhållsinsatser.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.

Villkor

Anställningen är ett vikariat från och med 2021-10-18 dock längst till och med 2023-05-28, med möjlighet till förlängning.

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt


För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Teknisk chef, fartyg/Maskinchef, fartyg

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-10-18 Visstidsanställning