arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Marie Curie-doktorand i ” ABC-type block copolymers

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 maj

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://www.kemi.uu.se/.

Föreliggande forskningsprojekt kommer att ske inom ramarna för ett MCSA ITN-projekt, ”Polystorage”: http://www.polystorage-etn.eu/.

Arbetsuppgifter: Forskningsprojektet rör syntes och utveckling av ABC-typ blocksamplymerer för iför ökad mekanisk stabilitet och jonmobilitet. Fokus ligger på syntes och karakterisering av blocksampolymerer för implementering som fasta elektrolyter i Li-batterier. Forskningsprojektet innebär att en grundläggande förståelse för hur inblandningen av salter påverkar elektrolytens morfologi och jontransport. Korrelationen mellan jon ledning och mekaniska egenskaper är en central frågeställning. Projektet innebär att delar av forskarutbildning kommer att bedrivas vid Université Pau, Frankrike, Aaltoo University, Finland samt Scania CV AB, Södertälje.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 Kvalifikationskrav:

- Grundexamen eller motsvarande (företrädesvis masterexamen eller civilingenjörsexamen) i kemi eller kemiteknik, gärna innehållande polymerkemi, oorganisk kemi samt elektrokemi.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Andra kriterier för detta specifika projekt är följande:

- Sökanden måste när rekryteringen görs vara under de första fyra åren (motsvarande heltid forskningserfarenhet) i sin forskningskarriär och inte ha beviljats doktorsexamen.
- Den sökande får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i rekryterande institutions land i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen. Obligatorisk nationell tjänst, korta vistelser som semester och tid som spenderas som en del av en process för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen räknas inte som en del av detta.

 Önskvärt/meriterande:

- Erfarenhet av organisk eller polymersyntes, inkluderat arbete med luft och vatten känsliga substanser är meriterande.
- Erfarenhet av karaktäriseringstekniker så som NMR, FTIR, GPC, DSC, TGA, dragprov är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Tim Melander Bowden, 018-471 3811.

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2020, UFV-PA 2020/1655.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2020-09-01 Visstidsanställning