arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Logoped - Hällsboskolorna, Stockholm

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Logoped

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  16 juni

Om jobbet

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb

Enheten för hälso- och sjukvårdsverksamheten söker en legitimerad logoped.
Enheten för hälso- sjukvårdsverksamhet samlar all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på våra nio specialskolor. För närvarande arbetar 24 medarbetare på enheten med rollerna skolpsykolog, logoped, skolläkare, skolsköterska och fysioterapeut.

Hällsboskolan Mälarhöjden är en nationell statlig specialskola för elever med grav språkstörning som kommer att starta sin verksamhet höstterminen 2019. Vår verksamhet har undervisning från förskoleklass till årskurs tre samt fritidshem.
Hos oss utgår all undervisning från specialskolans förordning och grund- och särskolans kursplan, beroende på elevens individuella behov. Undervisningen ska ha fokus på språk och kommunikation på olika sätt, våra elever har stora behov av anpassningar och undervisningen sker i små grupper med hög personaltäthet. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer.

Myndigheten har ytterligare två Hällsboskolor som vänder sig till elever med grav språkstörning varav en ligger i Umeå och en på Kungsholmen i Stockholm. I tjänsten kommer du även att arbeta på Hällsboskolan på Kungsholmen som är en skola från årskurs 1 till årskurs 10.

ARBETSUPPGIFTER

Ditt uppdrag blir att ingå i skolans elevhälsoteam, där förutom skolledning även skolläkare, skolsköterska, kurator, specialpedagog och skolpsykolog ingår. Du kommer vara med att bygga upp skolans elevhälsoteam, du kommer arbeta förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande på organisations- grupp- och individnivå med ex. konsultation till skolans personal, utredning, handledning. Ditt uppdrag är bland annat att tillföra logopedisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du kommer arbeta nära skolans rektor, lärare, elever och föräldrar. Du kommer att även tjänstgöra 30% på Hällsboskolan på Kungsholmen.

KVALIFIKATIONER

• Att du är legitimerad logoped
 • Erfarenhet av utredning och stödinsatser för elever med tal- och språksvårigheter samt har kompetens kring handledning och konsultation
 • Kompetens inom läs- och skrivsvårigheter
 • Dokumentationsvana.

Det är meriterande om du har:

• Erfarenheter av logopediska insatser i skolan
 • Intresse av klassrumsbaserade logopedinsatser
 • Kompetens inom AKK och digitala lärverktyg
 • Kännedom om barnkonventionens artiklar och skolans styrdokument
 • Intresse för att arbeta med elever med funktionsnedsättning
 • Arbetat i team med andra yrkeskategorier
 • Kunskap om hälso- och sjukvårdslagen samt vägledningen för elevhälsan.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Kontaktpersoner

Kristina Tinglöf

010-473 53 61