arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Linköpings universitet söker ny rektor

 • Yrkesroll

  Rektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Linköpings universitet har en synnerligen god position för att fortsatt kunna erbjuda världsledande, gränsöverskridande forskning och innovativa utbildningar i nära samverkan med andra samhällsaktörer och söker nu en rektor som med mod, nytänkande och genomförandekraft kan leda och utveckla verksamheten.

Rektors uppdrag

Linköpings universitets rektor ska leda utvecklingen av en miljö som ska vara attraktiv för studenter, lärare, forskare och övriga medarbetare inom hela universitetet vilket förutsätter förståelse för det breda universitetet med dess varierade förutsättningar.

Rektor ska ha förmåga att med trovärdighet företräda alla delar inom universitetet, liksom förmåga att utveckla extern samverkan såväl nationellt som internationellt.

Rektor är därtill myndighetschef vilket ställer krav på arbetsgivaransvar och på förståelse för de särskilda förutsättningar som gäller för svensk myndighetsutövning.

Rektorsrollen kräver god kontakt med centrala aktörer inom forsknings- och utbildningssystemet, så som regering, riksdag, forskningsråd och andra myndigheter.

Behörighet

Rektor för Linköpings universitet ska vara behörig enligt de formella behörighetskraven enligt Högskoleförordningen 2 kap 11§, dvs uppfylla behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.

Önskade kvalifikationer

Rektor för Linköpings universitet ska:
 • Ha god förmåga och engagemang att utveckla Linköpings universitet med utgångspunkt från universitetets strategiska mål och prioriterade vägval
 • Vara väl förankrad i det svenska och internationella vetenskapssamhället och ha god förståelse för villkoren för, och ett sammanhållet perspektiv på, högre utbildning och forskning
 • Ha högt vetenskapligt och pedagogiskt förtroende 
 • Ha ett engagemang för god akademisk sed och för att utveckla universitetets värdegrund, inklusive arbetet för breddat deltagande, jämställdhet, mångfald, lika villkor och hållbar utveckling
 • Ha god förmåga att:
• leda och utveckla en bred kunskapsorganisation med attraktiva akademiska miljöer utifrån ett globalt perspektiv
 • förtroendefullt samverka med studenter, lärare, forskare och övriga medarbetare
 • utveckla samverkan med andra lärosäten, i Sverige och internationellt
 • utveckla samverkan med det omgivande samhället och stärka nyttiggörandet av universitetets kunskapsresurser
 • skapa förutsättningar för att attrahera studenter och utveckla universitetets utbildningar för att möta framtidens utmaningar
 • se, tillvarata och stötta det engagemang som finns hos studenter, lärare forskare och övriga medarbetare
 • stärka universitetets förutsättningar att attrahera externa forskningsmedel
 • främja en god arbetsmiljö för studenter, lärare, forskare och övriga medarbetare
 • effektivt förvalta och utveckla universitetets ekonomiska och personella resurser och bidra till att stärka och utveckla en god förvaltningskultur
 • förankra, genomföra och följa upp strategiska beslut
• Ha god kommunikativ förmåga
 • Ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska språket
Särskild vikt kommer att läggas vid ledarskapsförmågor och erfarenhet av att leda och utveckla stora och komplexa organisationer.

Anställningens villkor

Rektor ska anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen för Linköpings universitet. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år (HF 2 kap § 8).

Tillträde

1 juli 2020 eller enligt överenskommelse. 

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.