arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Licentiat med fokus på samspelet mellan klimat och skogsbränder

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  10 april

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans, men vi har särskild expertis vad gäller frågor som rör det svenska landskapet. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.

Licentiat med fokus på samspelet mellan klimat och skogsbränder
Innehållsbeskrivning:
Skogsbränder är en viktig faktor som styr den naturliga skogsdynamiken och kan orsaka stora ekonomiska förluster i de moderna samhällen. Framtidens klimat kan medföra mer frekventa förekomster av svår torka, som i sin tur skulle leda till en ökning av brandrisk. Vi behöver mer kunskap om miljöfaktorer, först och främst - klimatologiska faktorer, som styr branddynamiken i olika tid och rumsliga skalor.

Möjligheten att prognostisera perioder med förhöjd brandrisk och kopplingen av sådana perioder till specifika klimatförhållanden, i.e. mönster av atmosfärisk cirkulation, är viktig i det här sammanhänget. Projektet ska kvantifiera kopplingar mellan skogsbränder, klimat och havets cirkulationsmönster med fokus på boreala och hemi-boreala Europeiska skogar genom analys data på historiska och moderna brandmönster och klimat data. Projektet ska bygga på nedskalade (downscaled) klimatdata från de senaste klimatmodeller och användningen av de nya statistiska metoder.

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Coventry University (CU) och det genomförs i ett tätt samarbete med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). 

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en gedigen bakgrund i klimatvetenskap, och i första hand erfarenhet med relevanta statistiska metoder, och en viss kunskap om skogsekologi. Du ska vara en bra programmerare (R, Python eller liknande programmeringsmiljöer), ha erfarenhet att hantera stora databas, och förmåga att strukturera de komplexa forskningsproblem i ett antal av hanterbara uppgifter. Vi vill gärna se att du har tidigare erfarenhet med dendrokronologiska analyser, analyser av fjärrdata, och arbete med GIS. Du ska uppvisa en stark arbetsmoral och vara beredd att vara effektivt i multi-tasking miljö av internationella forskare. 

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som licentiat (2 års utbildning) med möjlighet till förlängning av projektet med ytterligare 2 år

Tillträde:

1 maj 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-04-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat