arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Licentiat i skogliga modeller

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 september

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bedrivs forskning, samverkan och undervisning om skogens skötsel i södra Sverige, men också i andra delar av landet. Viktiga forskningsfrågor är skötsel av blandskog, lövskog och kontinuitetsskogsskötsel men skötsel av planterad gran och tall har varit, och kommer framgent att vara, en viktig del av institutionens verksamhet. Annan forskning som bedrivs på institutionen är inom naturvårdsbiologi, skogsskador, skoglig planering och skogspolitik. Forskning sker i nära samarbete med skogsnäringen och andra skogliga aktörer i regionen. Institutionen bedriver undervisning på grund- och påbyggnadsnivå för svenska och internationella studenter. Institutionens mastersprogram Euroforester är en viktig del av verksamheten.

Klimatanpassade skogliga modeller 
Innehållsbeskrivning:
Huvuduppgiften i den 2-åriga licentiattjänsten, är för den forskarstuderande att utveckla sina skickligheter i skoglig modellering. I studierna ingår modeller på bestånds och landskapsnivå som syftar till att beskriva skogens utveckling, särskilt i kombination med effekter av klimatförändring och skogsskador.  Den forskarstuderande får en utbildning i skogsskötsel med träning på produktionsmodeller och hållbart brukande. Doktoranden kommer att ingå i vår forskargrupp i skogsskötsel där vi använder oss av både empiriska data och mekanistiska modeller. Vi forskar på alla skötselsystem och en variation i skogsbruksmål, inklusive naturvårdande skötsel. Vi är också ansvariga för skötselundervisningen på två master- och ett kandidatprogram.

Kvalifikationer:

Sökande bör ha erhållit en M. Sc i skogsskötsel, skogsvetenskap, biostatistik eller liknande discipliner. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av skogliga analys, framförallt med vana att arbeta med R och/eller GIS programvaror samt goda färdigheter i skriftlig kommunikation på engelska. Körkort är nödvändigt i tjänsten.

Ansökan måste innehålla: En sammanfattning av förväntningar på tjänsten och beskrivning av det egna intresset i skogsskötselämnet (max 1 A4-sida), CV samt kontaktinformation till två referenspersoner.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som licentiat (2 års utbildning) 

Tillträde:

1 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-10-25.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönerevision Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat