arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Licentiand inom veterinärmedicinsk vetenskap, bilddiagnostik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 april

 • Sök jobbet senast

  20 april

Om jobbet

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Veterinärmedicinsk bilddiagnostik, ämnesbeskrivning

Kärnan i ämnet veterinärmedicinsk bild­diagnostik är kunskap och förståelse om bilddiagnostiska metoder som används inom forskning och klinisk verksamhet vilket utgör grunden för undervisningen inom veterinär- och djursjukskötarpro­grammen. Metoderna är röntgen, datortomografi (DT), ultraljud, magnetresonanstomografi (MRT) och scintigrafi.

Huvudsakligt forskningsområde inom ämnet är rörelseorganen hos häst, hund och katt med fokus på brosk- och skelett, både det normala utseendet och utvecklingen av patologiska förändringar innehållande metodvalidering för olika bilddiagnostiska modaliteter och data/informationsinsamling med hjälp av dessa modaliteter.

Helkroppsundersökning av katt med datortomografi

Projektet undersöker och utvecklar helkroppsundersökning med datortomografi (DT) med katt som modelldjurslag. Helkropps-DT kan användas för att extrahera information om vävnadsvolym, bendensitet, led- och organstatus genom att använda både kvantitativa beräkningsmetoder från data i bilden och genom subjektiv gradering av strukturer i bilden. Projektet syftar till att utveckla tekniker för att undersöka kroppskomposition och ledstatus med hjälp av helkropps-DT.

Vi söker nu en person som är intresserad av att arbeta med ovanstående projekt inom ramen för en licentiandutbildning, med möjlig förlängning till en doktorandutbildning om medel erhålls. Utbildningen omfattar två års heltidsstudier som skall leda till licentiatexamen (en eventuell förlängning till doktorsexamen innebär totalt fyra års heltidsstudier). Licentianden förväntas ägna sig åt handledd forskning, gå forskarutbildningskurser omfattande 15-30 högskolepoäng samt i varierande omfattning under utbildningstiden (maximalt totalt 20%), delta i undervisning i ämnet veterinärmedicinsk bilddiagnostik inom veterinär- och/eller djursjukskötarprogrammen.

Kvalifikationer:

Den sökande skall ha veterinärexamen och rätt att praktisera yrket i Sverige samt ha visat förmåga till självständigt arbete genom ett fördjupnings- eller examensarbete motsvarande minst 15 högskolepoäng. Grundläggande kunskaper och klinisk erfarenhet av veterinärmedicinsk bilddiagnostik är ett krav. Vidare krävs goda kunskaper i engelska och svenska, både skriftliga och muntliga. Tidigare erfarenhet av att delta i en forskargrupp är meriterande. Erfarenhet av att undervisa samt utveckla utbildning inom ämnet veterinärmedicinsk bilddiagnostik är meriterande.

Särskild vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. God förmåga att ta egna initiativ, att arbeta självständigt samt i samarbete med andra är viktigt, liksom en hög motivation och entusiasm för projektet. Projektet kommer att starta under hösten 2021.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (2 års utbildning) 

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-04-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat