arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

LFV söker Säkerhetssamordnare till avd System och Utveckling

 • Yrkesroll

  Säkerhetsadministratör, IT

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor.


Avdelningen System och Utveckling (SoU) bedriver kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster. Avdelningen ansvarar dessutom för LFVs administrativa informationsteknologi, utvecklingsverksamhet samt systemplanering och anskaffning. Avdelningen ansvarar även för LFVs tekniska utrustningar för flygtrafikledningstjänst, flygbriefingtjänst och flygvädertjänst. Totalt är vi ca 160 anställda på SoU. Vi finns i hela Sverige. Merparten av våra medarbetare inom SoU finns i  Norrköping och på Sturup och Arlanda.

Koncernenhet Beredskap och Säkerhet har det primära syftet att ansvara för samordningen av LFVs säkerhets och beredskapsarbete. Inom ramen för detta ansvarar enheten för de anslag LFV tilldelats för beredskapsplanering och uppbyggnad av en robust flygtrafiktjänst, samt upprätthållandet av de krav som ställs.

Enheten funktionsstyr övriga organisationen genom mål och aktiviteter som följs upp kvartalsvis och skapar förutsättningar för att arbeta i enlighet med LFV ledningssystem. Beredskap och Säkerhet stödjer även organisationen inom enhetens ansvarsområden.

Vi söker dig som vill vara med och bidra till en robust och säker verksamhet inom LFV.

Din roll:

På uppdrag av Direktör SoU kommer du ha till uppgift att driva, stödja, följa upp samt utveckla avdelningens säkerhetsarbete. Som stöd i ditt arbete kommer du ha nära kontakt med LFVs Beredskap och Säkerhets enhet som funktionsstyr respektive avdelnings säkerhetsarbete.

I din roll som säkerhetssamordnare arbetar du både operativt med ett flertal frågor inom säkerhetsområdet. Du är kontaktperson för din avdelning gällande säkerhetsfrågor och kommer exempelvis arbeta med: 

 • LFV Säkerhetsanalys: Delta och implementera
 • Lokala säkerhetsanalyser: Inventera, revidera och implementera.
 • Kompletterande säkerhetsanalyser: agera som säkerhetsstöd vid bedömningar samt upprätta säkerhetsanalyser utifrån LFV styrning.
 • Säkerhetsskyddad upphandling: Agera som säkerhetsstöd vid upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal
 • Säkerhetsskyddsavtal: upprätta, följa upp samt avsluta säkerhetsskyddsavtal.
 • Informationssäkerhet: Inventera hemliga handlingar och signalskyddsutrustning och klassa information.
 • Personalsäkerhet: Registerkontroll, säkerhetsprövningsintervju, bakgrundskontroll och utbildning i säkerhet.
 • Incidentrapportering: Hantera, åtgärda och rapportera till andra myndigheter.
 • Dokumentation utifrån ovanstående delar.
Tjänsten är ny inom LFV och kommer finnas  inom flera delar av vår verksamhet. Utöver Beredskap och Säkerhets styrning samt samordning av LFVs olika säkerhetsfunktioner, kommer vi sträva mot ett nära samarbete mellan de olika avdelningarnas säkerhetssamordnare. Det kan exempelvis vid handla om olika bedömningar eller behov av säkerhetsprövningsintervjuer.

I och med att LFV bedriver verksamhet på ett flertal orter kommer det innebära en del resor i tjänsten och främst till Norrköping och Arlanda.  

Din profil

Vi söker dig som har:
 • Relevant akademisk examen eller likvärdig arbetslivserfarenhet.
 • Minst 2 års erfarenhet inom säkerhetsarbete
 • Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd enligt gällande lagstiftning
 • God kunskap om säkerhetsskydd
 • Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift

Meriterande med:

 • Erfarenhet av att arbeta med säkerhetskyddsanalyser, säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsprövningsintervjuer och likande
 • Erfarenhet av att skriva PM och rapporter
 • Erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete
 • Erfarenhet av Informationssäkerhet
 • Meriterande med erfarenhet inom fysisk säkerhet
 • Erfarenhet eller kunskap om flygtrafiktjänst
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och det gäller i synnerhet för denna roll. Vi ser också att du har en hög integritet, är förtroendeingivande och har mycket god förmåga att arbeta självständigt.

 Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning och förmåner

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering företrädesvis på Sturup. Placering i Norrköping kan även vara aktuellt.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.

LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Säkerhetsadministratör, IT

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat