arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

LFV söker Säkerhetssamordnare till avd Operations

 • Yrkesroll

  Säkerhetsrådgivare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flighter i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi fortsätter att driva digitaliseringen. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. LFV har 1 100 anställda och en omsättning på 3,3 miljarder kronor.

Avdelningen Operations levererar flygtrafiktjänster för civil och militär luftfart. Verksamheten omfattar operativ flygtrafikledningstjänst, flygbriefingtjänst, flygvädertjänst och kommunikationstjänst.

Vidare tillhandahålls verksamhetsinriktade stödtjänster för flygtrafiktjänstproduktionen och flygsektorn där bl.a. utbildning, färdplanering, dataanalyser, informationsförsörjning och olika typer av säkerhetsarbete ingår.

Enheten Beredskap och Säkerhet är en enhet inom Styrning och Ekonomi som ansvarar för kris- och beredskapsfrågor, totalförsvarsplanering, luftfartsskydd, säkerhetsskydd samt signalskydd. Enheten innehar även programägarroll för ett program vars syfte är att bygga upp en robust flygtrafiktjänst för alla beredskapslägen.

Enheten funktionsstyr övriga verksamhetsdelar inom beredskaps- och säkerhetsfrågor. Genom mål och aktiviteter följs beredskap och säkerhetsarbetet upp och skapar förutsättningar för att arbeta i enlighet med LFVs ledningssystem. Beredskap och Säkerhet stödjer även organisationen inom enhetens ansvarsområden.

Din roll 
Tjänsten som Säkerhetssamordnare Operations är organisatoriskt  placerad direkt under Direktör Operations. I din roll som säkerhetssamordnare har du uppdraget att samordna säkerhetsarbetet inom Operations verksamhet. Du kommer du ha till uppgift att driva, stödja, följa upp samt utveckla verksamhetens säkerhetsarbete. 

I rollen som säkerhetssamordnare arbetar du både operativt och strategiskt, du tar fram planer och aktiviteter inom säkerhetsområdet. Du är kontaktperson för din enhet gällande säkerhetsfrågor och kommer exempelvis arbeta med: 
 • LFV Säkerhetsanalys - Delta och implementera
 • Lokala säkerhetsanalyser - Inventera, revidera och implementera.
 • Kompletterande säkerhetsanalyser- agera som säkerhetsstöd vid bedömningar samt upprätta säkerhetsanalyser utifrån LFV styrning.
 • Säkerhetsskyddad upphandling- Agera som säkerhetsstöd vid upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal
 • Säkerhetsskyddsavtal- upprätta, följa upp samt avsluta säkerhetsskyddsavtal.
 • Informationssäkerhet- Inventera hemliga handlingar och signalskyddsutrustning och klassa information.
 • Personalsäkerhet- Registerkontroll, säkerhetsprövningsintervju, bakgrundskontroll och utbildning i säkerhet.
 • Incidentrapportering- Hantera, åtgärda och rapportera till andra myndigheter.
 • Dokumentation utifrån ovanstående delar.
Tjänsten är ny inom LFV och det kommer finnas fler säkerhetssamordnare för flera andra delar av vår verksamhet. Utöver Beredskap och Säkerhets styrning samt samordning av LFVs olika säkerhetsfunktioner, kommer vi sträva mot ett nära samarbete mellan de olika avdelningarnas säkerhetssamordnare. Det kan exempelvis handla om olika typer av bedömningar eller behov av säkerhetsprövningsintervjuer. Du kommer i rollen som Säkerhetssamordnare även ha ett nära samarbete med Operations Stab där bland andra Operations Beredskapssamordnare är placerad.

I och med att LFV bedriver verksamhet på ett flertal orter kommer det innebära en del resor i tjänsten. Tjänsten som säkerhetssamordnare Operations kommer utgå ifrån Stockholm/ Arlanda.  

Din profil

Vi söker dig som har:
 • Relevant akademisk examen eller likvärdig arbetslivserfarenhet
 • Minst 2 års erfarenhet inom säkerhetsarbete
 • Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd enligt gällande lagstiftning
 • God kunskap om säkerhetsskydd
 • Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift

Meriterande:

 • Erfarenhet systematiskt säkerhetsarbete
 • Erfarenhet Personalsäkerhet
 • Erfarenhet Informationssäkerhet
 • Erfarenhet fysisk säkerhet
 • Erfarenhet av att skriva PM och rapporter
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och det gäller i synnerhet för denna roll. Vi ser också att du har en hög integritet, är förtroendeingivande och har mycket god förmåga att arbeta självständigt.

 Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställning och förmåner

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering Stockholm/ Arlanda. 

Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
​​​
LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Säkerhetsrådgivare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat