arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

LFV söker Enhetschef Forskning och Innovation

 • Yrkesroll

  Forskningschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Vi söker dig som vill vara med och bidra till framtidens digitala utveckling av flygtrafikledningen och flyget.

Enheten tillhör Koncernfunktionen för Forskning, Innovation och Digitalisering som ansvarar för LFV:s Forsknings och Innovationsverksamhet, att utveckla och driva digitaliseringsstrategier samt arkitekturinriktningar på koncernnivå. En övergripande målsättning är att bidra till LFV:s långsiktiga mål och att utifrån resultat från Forskning och Innovation (FoI) skapa verksamhetsnytta i form av nya lösningar och metoder. Arbetet bedrivs i nära samarbete med de olika Koncernenheterna inom LFV. Flera av aktiviteterna bedrivs som nationella eller internationella samarbeten och i samarbete med nationella och internationella partners

Vi genomgår i Sverige en snabb utveckling kopplat till vår del i den kritiska infrastrukturen och som ansvariga för både civil och militär flygtrafikledning. Den civila Europeiska utvecklingen drivs mycket via det omfattande forsknings- och innovationsprogrammet SESAR där digitalisering är en av hörnstenarna för att öka effektiviteten, öka robustheten, öka skalbarheten och minska miljöpåverkan.

FoIs aktiviteter genomförs i samverkan med nationella och internationella partners. LFV är drivande i det europeiska forskningsprogrammet för flygtrafikledning, SESAR och driver också flera nationella forskningsprojekt i samverkan med branschens aktörer, akademin samt industrin. Samverkan mellan myndighet, akademi och industri är viktig för att skapa största möjliga effekt av forskningen, därför har även flera av de nationella programmen en bred sammansättning av aktörer. Forskningen har stor fokus på säkerhet, skalbarhet, flexibilitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet, där digitalisering och automation är mycket viktiga möjliggörare.

Den forskning som LFV utför och koordinerar har  Trafikverket, VINNOVA och EU som huvudfinansiärer.

Din roll

Koncernfunktionen ansvarar för LFV:s Forsknings och Innovationsverksamhet, att utveckla och driva digitaliseringsstrategier samt arkitekturinriktningar på koncernnivå. En övergripande målsättning är att bidra till LFV:s långsiktiga mål och att utifrån resultat från Forskning och Innovation skapa verksamhetsnytta i form av nya lösningar och metoder. Arbetet bedrivs i nära samarbete med de olika Koncernenheterna inom LFV. Flera av aktiviteterna bedrivs som nationella eller internationella samarbeten.

En mycket viktig del utgörs av att utveckla idéer för FoI och att kunna formulera bra ansökningar till olika finansiärer nationellt och internationellt. En annan del är att i samarbete med verksamheten och partners bidra till att FoI resultat vidareutvecklas till lösningar och produkter som skapar verksamhetsnytta.

Chef för enheten Forskning och Innovation har verksamhets-, budget- och personalansvar för enheten samt ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt.  Chef Forskning och Innovation (FoI) rapporterar till Chef för Koncernfunktionen Forskning, Innovation och Digitalisering.

Du kommer vara en del av ledningsgruppen och olika besluts- och samarbetsforum internt och externt.

Exempel på detta är vårt interna FoI och Arkitekturforum samt styrgrupper som SESAR programstyrgrupp, styrelsen för TRV Luftfartsportfölj, Innovationskoordinering Vinnova, styrelsen KTH ATM enhet och styrelsen Teknikutveckling Vinnova och koordineringsgrupper mellan myndigheter, akademi och industri.

Din profil

- Relevant akademisk examen eller utbildning.
- Erfarenhet av att leda och driva arbete med FOI-karaktär, dvs med lång tid från idé till implementering i driftsatta system eller tjänster/produkter
- Erfarenhet av att ta resultat från FoI vidare till implementering
- Erfarenhet av att agera på den nationella arenan för infrastruktur
- Erfarenhet av förändrings- och verksamhetsutvecklingsarbete i större verksamheter
- Erfarenhet av att leda direktrapporterande medarbetare
- Goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift

Kunskap om luftfarten är meriterande.

För att lyckas i denna roll är du relationsskapande, kommunikativ, affärsmässig och ansvarstagande.

Som ledare har du en helhetssyn och förstår andra funktioners utmaningar genom att lyssna in och samarbeta för att på bästa möjliga sätt möta LFVs övergripande behov. Du förstår vikten av att arbeta tvärfunktionellt, att utveckla goda relationer och skapa engagemang inför en uppgift genom tillit och att både ge och ta emot feedback. Med ett tydligt ledarskap säkerställer du och tillsammans med dina rapporterande chefer förståelse hos era medarbetare för hur deras roll och prestation hänger ihop med funktionens gemensamma leverans och LFVs övergripande mål. Du förstår vikten av att aktivt kommunicera och tydliggöra förväntningar på medarbetares prestation i syfte att skapa delaktighet och mening.

Anställning och förmåner

Detta är en tillsvidareanställning med stationeringsort i Norrköping. Innan anställning genomför vi en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.

LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor. Vi erbjuder ett utvecklande arbete tillsammans med lösningsfokuserade, engagerade och nytänkande kollegor.

Fackliga kontakter

Johan Mälman, ST 011-19 20 00
Gunilla Pettersson, Saco 011-19 20 00​

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskningschef

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid