arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

LEVA-samordnare

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

ARBETSUPPGIFTER

Koordinera LEVA-projektet "Tavelån och Tavlefjärden åtgärdsplanering och samverkan för god status" samt i övrigt delta i enhetens samverkans- och projektverksamhet.
Tavelåns avrinningsområde är ett åtgärdsområde inom den nationella satsningen LEVA - Lokalt engagemang för vatten. Projektet i Tavelåns avrinningsområde har pågått under 2019-2020. Projektet har nu förlängts med ett år och vi söker därför en åtgärdssamordnare till projektet.

Vattenmiljön i Tavelån och Tavlefjärden har idag en sämre än god status bland annat på grund av övergödning och fysisk påverkan på vattendraget. Åtgärder behövs för att nå miljömålen och miljökvalitetsnormer för vatten. Samverkan inom avrinningsområdet och mellan aktörer är en förutsättning för ett effektivt åtgärdsarbete.

Åtgärdssamordnarens uppdrag är att utveckla nätverk och driva lokal samverkan i de områden som fallit ut i en redan genomförd källfördelningsanalys. Samordnaren ska verka för att öka kunskapen hos aktörer i avrinningsområdet om framförallt miljöproblemet övergödning, öka förståelsen för behovet av åtgärder samt öka engagemanget för att genomföra åtgärder. Arbetet innebär att sammanställa resultat från undersökningar, föra dialog med markägare, initiera träffar och arbeta för att få till stånd nödvändiga åtgärder. På grund av situationen med spridning av coronaviruset är det särskilt intressant att utveckla digitala mötesplatser och digitala dialoger för att nå markägare i området.
Åtgärdssamordnaren kommer att ingå i ett team med kompetens inom vattenförvaltning, lantbruk och miljöövervakning. Samverkan kommer att ske med Umeå kommun.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig med naturvetenskaplig utbildning med inriktning mot biologi, naturgeografi, hydrologi, miljö- och vattenteknik eller motsvarande.

Vi söker dig som är serviceinriktad, välorganiserad, har lätt för att samarbeta och har god förmåga att driva arbetet framåt. Det är också viktigt att du självständigt kan prioritera och ansvara för ditt arbete.
Du är flexibel och är öppen för förändringar i arbetsuppgifter.
Vi har ett öppet arbetsklimat och värnar vår arbetsglädje och laganda.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av tidigare arbete med projektledning, vattenförvaltning, GIS och samordning är meriterande.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse., upphör: 2021-12-31 Allmän visstidsanställning.