arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor/adjunkt i kulturgeografi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 oktober

 • Sök jobbet senast

  3 november

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor/adjunkt i ämnet kulturgeografi för tidsbegränsad anställning på 5 månader om 50 procent vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnet kulturgeografi vid Örebro universitet erbjuder en kreativ forsknings- och utbildningsmiljö med både ämnesdjup och samarbete i olika mångvetenskapliga forskningsmiljöer vid det egna lärosätet. I forskningsmiljön bedrivs forskning inom tema som regionala och urbana förändringsprocesser, samhällsplanering och hållbar utveckling. Höstterminen 2015 startade ett nytt utbildningsprogram med kulturgeografi som huvudämne: Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp. Kulturgeografi ingår också i lärarutbildning genom ämnet samhällskunskap/samhällsorienterande ämnen. Presentationen av ämnets forskning nås via http://www.oru.se/Forskning/Forskningsamnen/HumUS/Kulturgeografi/

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå i ämnet kulturgeografi. Till undervisning räknas utvecklingsarbete, planering, examination, utvärdering och handledning. I arbetet ingår även kompetensutveckling i enlighet med arbetstidsavtalet, samt kontakt med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i kulturgeografi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå inom relevant område. För denna anställning krävs examen på lägst magisternivå i kulturgeografi.

Att kunna undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten (se Mall för pedagogisk meritportfölj vid Örebro universitet). Hänsyn tas till erfarenhet av utvecklingsarbete, planering, genomförande, utvärdering, examination i undervisning och handledning. Hänsyn tas också till erfarenhet av undervisning på olika nivåer och i ämnets olika delar.

Vid anställning av lärare (adjunkt) prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

Pedagogisk skicklighet Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning samt förmåga och lämplighet att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vi söker en person med god samarbetsförmåga och initiativförmåga. Vi fäster stor vikt vid ansvarstagande och hög närvaro i verksamheten.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Jämlikhet

Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information

Anställningen omfattar 50 % i 5 månader med beräknat tillträde 2020-01-20. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar lämnas av eller ämnesansvarig Mats Lundmark 019-30 13 64 (mats.lundmark@oru.se) eller t.f. enhetschef Annika Gardhorn 019-30 39 56 (annika.gardhorn@oru.se)

Ansökan

För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb?