arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor inom området Hälsovetenskaper

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Vill du vara med och utveckla vår utbildning och forskning inom området Hälsovetenskaper på Högskolan i Skövde? Vi planerar att starta forskarutbildning med inriktning mot hälsa och digitalisering för hållbar utveckling i egen regi.  För att lyckas med denna spännande utmaning behöver vi utöka med fler kompetenta medarbetare. Nu söker vi dig som vill vara med att forma utbildning och forskning vid Högskolan i Skövde.

Anställningen är inom ämnet omvårdnad vid Institutionen för Hälsovetenskaper, tidigare Institutionen för Hälsa och Lärande, vid Högskolan i Skövde med placering inom både barnmorskeprogrammet och övriga vårdutbildningar. Omvårdnad definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till människans känsla av välbefinnande. Ämnets profil betonar det etiska patientperspektivet som en del i värdegrunden där patientens utsatthet, egna perspektiv på sin hälsosituation, egna resurser och självbestämmande är centralt. Den forskning som bedrivs i omvårdnad syftar till att öka kunskapen om hur personens hälsoprocesser kan stödjas relaterat till fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Forskningen inom RPSH utgörs av tvärvetenskapliga projekt kring barns ungdomars och föräldrars/vuxnas psykosociala hälsa samt utformning och effekter av professionellt stöd. Forskningen som bedrivs inom området hälsa och digitalisering för hållbar utveckling utgår från hälsovetenskapliga problemställningar som påverkas eller förändras genom digitalisering.

Anställningen avser undervisning på grundnivå och avancerad nivå, föreläsningar, handledning och kvalitetsansvar samt forskning.  Du ingår i lämplig forskningsgrupp samt utvecklar, stärker och driver forskning inom vår forskningsmiljö DHEAR (Digital HEAlth Research) I arbetsuppgifterna ingår också den administration som undervisning och forskning medför. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska respektive.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet omvårdnad/RPSH på högskolenivå, på såväl grund- som avancerad nivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning med inriktning mot hälsa, digitalisering och hållbar utveckling.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och
 • Dokumenterad god administrativ förmåga.
 • Avlagd barnmorskeexamen.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå, på såväl grundnivå som avancerad nivå, dokumenterad erfarenhet av forskning med inriktning mot hälsa, digitalisering och hållbar utveckling samt avlagd barnmorskeexamen.

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Diarienummer: Ref nr HS 2019/587

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande avdelningschef Kristina Ek (kristina.ek@his.se) och ämnesföreträdare Stina Thorstensson (stina.thorstensson@his.se). Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.