arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i viola

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

KMH ledigförklarar härmed en anställning som

Lektor i viola med placering vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Anställningen är tillsvidare och omfattar 40 % av heltid. Tillträde: Augusti 2023 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av ämnesområdet 
Ämnesområdet viola omfattar den instrumentala, såväl den tekniska som gestaltningsmässiga färdigheten på instrumentet. Ämnesområdet rymmer även den klassiska och nutida repertoaren för instrumentet som ofattas av fältet västerländsk konstmusik.

Arbetsuppgifter

 • Undervisa och handleda studenter i ämnesområdet, både enskilt och i grupp på såväl grundläggande som på avancerad nivå. Undervisningen sker på svenska och engelska.
 • Aktivt delta och bidra till konstnärlig och pedagogisk utveckling inom det egna ämnesområdet.
 • Aktivt deltagande i KMH:s och akademins inre arbete som kollegiala möten och gemensamma utvecklingsarbeten
 • Aktivt delta i arbete kring antagningsprov och vid examinationer.
 • Aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
 • Samverka inom KMH och med det omgivande samhället, inklusive information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete.
 • Uppdrag av administrativ art samt ledningsuppdrag på institutionsnivå och övriga nivåer inom KMH kan förekomma.

Behörighetskrav och övriga krav

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (4 kap. 4 § högskoleförordningen).

Läs fullständig annons på www.kmh.se

För att kunna utföra arbetsuppgifterna för denna anställning krävs dessutom att den sökande har:
 • Relevant konstnärlig högskoleexamen, lägst masterexamen eller motsvarande.
 • Dokumenterad professionell verksamhet som musiker på högsta nationella nivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på adekvat nivå.
 • Pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet.
 • God samarbetsförmåga, analytisk kompetens och organisatorisk förmåga.
 • Administrativ skicklighet samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Den som vid anställningstillfället inte uppfyller detta krav ska tillägna sig dessa kunskaper inom två år.
Vid KMH gäller att samtliga lärare som tillsvidareanställs ska ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning inom två år efter anställningstillfället. Prövning kan ske om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Viktningen mellan den pedagogiska skickligheten å ena sidan och den konstnärliga skickligheten å den andra sidan ska bedömas likvärdiga.

Dessutom ska följande bedömningsgrunder gälla:

 • Graden av konstnärlig skicklighet, visad genom dokumenterad konstnärlig utövning på nationellt hög nivå
 • Graden av förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög nivå.
 • Graden av pedagogisk skicklighet, genom att ha utvecklat, lett och genomfört utbildning av hög kvalitet på grundnivå och avancerad nivå.
 • Graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • Graden av förmåga att verka som akademisk ledare samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • Graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för arbetet.
Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Jämlikhets- och jämställdhetsöverväganden
KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfatting, sexuell läggning eller ålder. 

Läs fullständig annons på www.kmh.se

Ytterligare information

Kontakta akademichefen vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori, Anna Maria Koziomtzis, e-post annamaria.koziomtzis@kmh.se
Facklig information: Karl Asp (SACO-S) karl.asp@kmh.se Marcus Lindh (ST) marcus.lindh@kmh.se     

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 13 dec 2022. Märk din ansökan med dnr 22/704. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem ReachMee.Bifoga meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

- -