arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i tillämpad fysik med inriktning mot experimentell kvantfotonik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde


Tillämpad fysik med inriktning mot experimentell kvantfotonik

Ämnesbeskrivning


Ämnet omfattar generering, manipulering och detektion av enstaka fotoner eller andra fotonkvanttillstånd såsom sammanflätade fotoner, samt utveckling av kvantoptiska komponenter på nanoskala.

Ämnesområde


Tillämpad fysik med inriktning mot experimentell kvantfotonik

Ämnesbeskrivning


Ämnet omfattar generering, manipulering och detektion av enstaka fotoner eller andra fotonkvanttillstånd såsom sammanflätade fotoner, samt utveckling av kvantoptiska komponenter på nanoskala.

Arbetsuppgifter


Huvudfokus är utveckling och bedrivande av forskningsverksamhet inom kvantfotonik, innefattande uppbyggnad av en egen forskargrupp med laboratorium till stor del finansierad via egna forskningsmedel, egen forskning, handledning av forskarstuderande, samt forskningsadministration.

I mindre omfattning ingår undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet, samt handledning av examensarbeten. Om den som anställs inte kan svenska vid tillträdet, förväntas personen kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet
- dokumenterad förmåga att leda forskningsprojekt inom experimentell kvantfotonik
- dokumenterad förmåga att söka och få forskningsmedel
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- samarbetsförmåga

Det är även av betydelse att den sökande har

- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
- administrativ skicklighet.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på http://intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan


Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/AnstÃ?¤llningsordning vid KTH.pdf.

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Val Zwiller

zwiller.kth.se


Jerker Widengren

jwideng@kth.se