arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i sång och sångmetodik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.KMH ledigförklarar härmed en anställning som lektor i sång och sångmetodik

Med placering på Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion. Anställningen är tillsvidare med start höstterminen 2021 och omfattningen minst 50 %. Institutionen för jazzingår i Akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion. Vi är ca 40 anställda lärare och ca 100 timlärare som arbetar inom akademin. Nu söker vi dig som vill bidra till en attraktiv utbildnings- och arbetsmiljö vid KMH och inom institutionen för jazz (JZ).

Beskrivning av ämnesområdet 

Ämnesområdet Sång och sångmetodik omfattar såväl sångteknisk som gestaltningsmässig färdighet i sång. Ämnesområdet rymmer genrebred undervisning i klassisk sång, jazzsång, popsång och musikal samt undervisning i sångteknik och sångmetodik.

Arbetsuppgifter 
 • undervisa och handleda studenter i ämnesområdet, både enskilt och i grupp på såväl grundläggande som på avancerad nivå, företrädesvis på lärarprogrammen.
 • aktivt delta och bidra till konstnärlig och pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.
 • aktivt delta i akademins inre arbete som kollegiala möten, utvecklingsarbeten, projekt, examinationer samt möten som beslutas av rektor.
 • aktivt delta i arbete kring antagningsprov och andra examinationsarbeten.
 • aktivt initiera och delta i externa projekt och samarbeten.
 • aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
 • samverka inom KMH och med det omgivande samhället, inklusive information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete.
 • vid behov uppdrag av administrativ art på akademinivå.

Behörighetskrav och övriga krav


Behörighet att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (jfr. 4 kap. 4 § HF).

Enligt KMH:s anställningsordning gäller att visad konstnärlig skicklighet innebär konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet.

Den sökande ska ha:

 • dokumenterad konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet.
 • vitsordad och väldokumenterad undervisning och/eller handledning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet inom ämnesområdet metodik/didaktik för genrebred sång.
 • pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet.
 • god samarbetsförmåga, analytisk kompetens och organisatorisk förmåga.
 • administrativ skicklighet samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder


Stor vikt kommer, förutom behörighetskraven för anställning som lektor, att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.

Meriterande är erfarenheter av musikdramatik och genomgången högskolepedagogisk utbildning. 

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Jämnlikhets- och jämställdhetsöverväganden 

KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, känsöverskridande identitet eller uttrycke, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Vad gäller jämställdhet, ska i högskolans verksamhet, jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iaktas och främjas (1 kap. 5 § HL). Som framgår av 3 kap. 7 § diskrimineringslagen, ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder bl. a. för att få en jämn känsfördelning.Detta innebär att när det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska KMH vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. KMH ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efterhand ökar.

Med jämn könsfördelning menas vid KMH minst 40 procent av underrepreseterat kön, dvs inom en viss kategori av arbetstagare vid KMH. Vad gäller denna anställning är kvinnor inom kategorin lektor vid aktuell enhet underrepresenterade.

Ytterligare information


Kontakta: Bo Westman, akademichef vid akademin för folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion. E-post: bo.westman@kmh.se

Facklig information: Filip Kvissberg (Lärarförbundet), e-post: filip.kvissberg@kmh.se, Bengt Stark (Saco), bengt.stark@kmh.se, Tomas Norberg (ST), tomas.norberg@kmh.se

Sökande kan bli kallade till undervisningsprov och intervju. Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se

Ansökan


Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2021. Märk din ansökan med dnr 21/203. Vi tar endast emot ansökningar via vårat rekryteringssystem. Ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Tillåtna format är mp3, pdf och word.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

- Ej specificerat