arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i produktionsteknik med inriktning mot Intelligent Automation

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Anställningen är som lektor i ämnet produktionsteknik vid institutionen för ingenjörsvetenskap. Tjänsten innehåller minst 50% forskning i tre år. Det finns en möjlighet att under de första tre åren åta sig ett tidsbegränsat uppdrag som avdelningschef för avdelningen för intelligent automation och då även ingå i institutionens ledningsgrupp tillsammans med prefekt, institutionens övriga tre avdelningschefer och institutionshandläggare. Därefter kan uppdraget som avdelningschef förlängas. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Denna anställning avser huvudsakligen forskning och undervisning inom intelligent automation för industriella produktionssystem. Ämnet produktionsteknik behandlar automatiserade produktionssystem och datoriserade ingenjörsverktyg. I detta inbegrips sambandet mellan människor och maskinsystem samt integrering av processer för produktframställning. Vi samarbetar nära med industrin för att stärka dess konkurrenskraft och vår forskning fokuserar på att leverera kunskap och innovationer inom produktionsutveckling och virtuell utveckling som är avgörande för att designa och driva nästa generations tillverkningssystem.

Verksamheten inom avdelningen Intelligent Automation kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt industriell samverkan. Vi har under mer än ett decennium visat hur ett ”mindre” lärosäte kan åstadkomma excellent tillämpad forskning och utbildning av hög kvalité, samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik forskningsgrupp. Vi arbetar med en integrerad utbildningsvärdekedja med kända mervärden för studenten, där våra ingenjörsprogram är CDIO-anpassade och studenterna har goda möjligheter till praktik och arbete hos våra industripartners. Rätt kandidat kommer att ingå i ett team vars arbete är av stor vikt för industri, samhället och akademin.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen inom produktionsteknik, informationsteknologi, datavetenskap, maskinteknik eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans Anställningsordning
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskrav).
 • Dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av forskning inom intelligent automation.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inom för anställningen relevant ämnesområde, på högskolenivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av att erhålla forskningsfinansiering i för anställningen relevant forskningsområde.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet inom industri eller akademi.
 Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av forskning inom intelligent automation, dokumenterad erfarenhet av att erhålla forskningsfinansiering i för anställningen relevant forskningsområde samt dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet inom industri eller akademi.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdatum: 30 september 2021

Diarienummer: Ref nr HS 2021/638

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Anna Runnemalm, avdelningschef Magnus Holm och forskningsgruppsledare Anna Syberfeldt. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat