arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i produktionsteknik med inriktning mot Automation och AI

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 mars

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Vi söker dig som vill undervisa och forska inom området Automation och AI. Vi samarbetar nära med industrin för att stärka dess konkurrenskraft och vår forskning fokuserar på att leverera kunskap och innovationer inom produktionsutveckling och virtuell utveckling som är avgörande för att designa och driva nästa generations tillverkningssystem. Denna anställning avser huvudsakligen undervisning på både grundnivå och avancerad nivå samt forskning inom automation och AI inom industriella produktionssystem. Tjänsten innehåller minst 50% forskning i fyra år. Vi söker dig som har erfarenhet från både tillverkande industri och akademi. 

Anställningen är inom ämnet produktionsteknik som vid Högskolan i Skövde behandlar automatiserade produktionssystem och datoriserade ingenjörsverktyg. I detta inbegrips sambandet mellan människor och maskinsystem samt integrering av processer för produktframställning.

Verksamheten inom avdelningen för produktion och automatiseringsteknik kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt industriell samverkan. Avdelningen har under mer än ett decennium visat hur ett ”mindre” lärosäte kan åstadkomma excellent tillämpad forskning och utbildning av hög kvalité, samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik forskningsgrupp. Vi arbetar med en integrerad utbildningsvärdekedja med kända mervärden för studenten, där våra nya ingenjörsprogram är CDIO-anpassade och studenterna har goda möjligheter till praktik och arbete hos våra industripartners. Rätt kandidat kommer att ingå i ett team vars arbete är av stor vikt för industri, samhället och akademin.

Anställningen avser:


Befattningshavarens huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, forskning och tillhörande administrativa arbetsuppgifter. 

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen inom produktionsteknik, informationsteknologi, datavetenskap, maskinteknik eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans anställningsordning.
 • Graden av annan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • Dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av forskning inom robotik/AI/ automation/produktionsteknik inom industriella tillämpningar.
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom tillverkningsindustrin.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inom för anställningen relevant ämnesområde, på högskolenivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av industriell samproducerad forskning.
 • Dokumenterad erfarenhet av att erhålla forskningsfinansiering i för anställningen relevant forskningsområde.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god förmåga till och erfarenhet av forskning inom robotik/AI/ automation/produktionsteknik inom industriella tillämpningar, dokumenterad arbetslivserfarenhet inom tillverkningsindustrin samt dokumenterad erfarenhet av industriell samproducerad forskning. 

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö. 

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdatum: 31 mars 2020

Diarienummer: Ref nr HS 2020/233

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Magnus Holm och ämnesföreträdare Tehseen Aslam. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Högskolan tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat