arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i pedagogik med inriktning mot didaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Södertörns högskola har en mångvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö där utbyte med andra ämnen är centralt. Pedagogikämnet tillhör Avdelningen för pedagogik och didaktik vid Lärarutbildningen. Lärarutbildningen erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. Pedagogikämnet ger fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå samt ett magisterprogram. Ämnet har även ett betydande uppdrag inom högskolans förskollärar- och lärarprogram. Forskningsmässigt har ämnet en stark och internationellt förankrad forskningsmiljö inom allmänpedagogik, allmän didaktik och utbildningsfilosofi. Ämnet ingår även i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. För tillfället är nio doktorander verksamma vid ämnet.

Vill du vara med och utveckla vår forsknings- och undervisningsmiljö inom pedagogik och didaktik vid Södertörns högskola? Vi söker dig som är disputerad i pedagogik eller motsvarande och har erfarenhet av undervisning på lärarutbildning och av forskning med relevans för lärarprofessionens didaktiska områden. Du kommer att vara anställd på Avdelningen för pedagogik och didaktik och i första hand arbeta mot pedagogikämnet och lärarutbildningen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, handledning, kursansvar och kursutveckling på pedagogikämnet och lärarutbildningen. I anställningen ingår 30% forskning under en treårsperiod. Forskningen ska vara inom pedagogik med relevans för lärarprofessionens didaktiska områden. Arbete med ansökningar om externa forskningsmedel kan förekomma. Som lektor ser vi gärna att du verkar för internationalisering och samverkan med det omgivande samhället. I anställningen ingår även samverkan med andra ämnen och institutioner vid högskolan. Även administrativa arbetsuppgifter förekommer. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i pedagogik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik med relevans för lärarprofessionens didaktiska områden eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 • Vetenskaplig skicklighet i form av egen forskning inom pedagogik med relevans för lärarprofessionens didaktiska områden
 • Pedagogisk skicklighet inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna eller motsvarande
 • God samarbetsförmåga
 • Administrativ skicklighet
 • Lärarutbildning eller motsvarande
 • Skicklighet i att söka och erhålla forskningsmedel med relevans för lärarprofessionen
 • Utbyggt internationellt nätverk kring forskning inom pedagogik med relevans för lärarprofessionens didaktiska områden
 • Samverkansskicklighet
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2022-06-07.

Ytterligare upplysningar

Niclas Månsson, biträdande avdelningsföreståndare och ämnesföreträdare, 076-3151097, niclas.mansson@sh.se 
Viktor Johansson, ämnessamordnare, 08-608 45 47, viktor.johansson@sh.se
Eva Jonsson, studierektor vid lärarutbildningen, 08-608 50 23, eva.jonsson@sh.se
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, rekrytering@sh.se

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat