arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i orgel - tidsbegränsad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  24 januari

Om jobbet

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, KMH, är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i olika musikgenrer, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik. KMH bedriver även forskning och forskarutbildning i musik och musikpedagogik, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.KMH ledigförklarar härmed en anställning som

 

Tidsbegränsad anställning som lektor i orgel


med placering vid Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori. Anställningen är tidsbegränsad till 2 år med möjlighet till förlängning och omfattar för närvarande 20% av heltid.

 

Beskrivning av ämnesområdet


KMH har utbildat organister och kyrkomusiker i snart 250 år. Musik som ämne är stort och vilar på konstnärlig grund såväl som på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom området musik som konstnärlig gestaltning ingår orgel som ett av de instrument som finns representerade inom våra konstnärliga kandidat- och masterprogram i klassisk musik och i kyrkomusik. I centrum står här utbildning i orgel- och vokalämnena som kompletteras med orgelvård, orgelmetodik, liturgik samt liturgisk sång och dirigering. Förutom egna instrument har institutionen tillgång till många av de förnämliga orglarna i Stockholms kyrkor.

 

Arbetsuppgifter

 • Undervisa och handleda studenter inom ämnetsområdet på såväl grundläggande som på avancerad nivå.
 • Aktivt delta och bidra till konstnärlig och pedagogisk utveckling inom ämnesområdet.
 • Aktivt delta i akademins inre arbete som kollegiala möten, utvecklingsarbeten, projekt, examinationer samt möten som beslutas av rektor.
 • Aktivt delta i arbete kring antagningsprov och andra examinationsarbeten.
 • Aktivt initiera och delta i externa projekt och samarbeten.
 • Aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
 • Samverka inom KMH och med det omgivande samhället, inklusive information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete.
 • I denna anställning ingår även utbildningsadministration som ev. studierektorsuppdrag
 

Behörighetskrav


Den sökande ska ha:

 • Relevant konstnärlig högskoleexamen, lägst masterexamen eller motsvarande.
 • Dokumenterad professionell verksamhet som organist på högsta nationella nivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet på adekvat nivå.
 • Pedagogisk kompetens att strukturera kunskapsinnehållet högskolemässigt och förmåga att engagera och inspirera studenter till reflektion och självständighet i det egna lärandet.
 • God samarbetsförmåga, analytisk kompetens och organisatorisk förmåga.
 • Administrativ skicklighet samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 

Bedömningsgrunder


Behörighet att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (jfr. 4 kap. 4 § HF).

Enligt KMH:s anställningsordning gäller att visad konstnärlig skicklighet innebär konstnärlig utövning på minst nationellt hög nivå samt förmåga att utveckla och leda konstnärlig verksamhet av hög kvalitet. (Läs vidare vad som gäller som bedömningsgrunder enligt anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm).

 

Stor vikt kommer därutöver att läggas vid personliga egenskaper såsom förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen, inom övriga lärosätet samt externt mot det omgivande samhället.

 

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Jämlikhets- och jämställdhetsöverväganden

KMH strävar efter jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald inom lärarkåren. Flertalet lektorer vid KMH är män, varför kvinnor särskilt uppmuntras att söka denna anställning.

Enligt KMH:s anställningsordning gäller att om en kvinna och en man är huvudkonkurrenter om anställningen och deras kvalifikationer bedöms vara jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga ska KMH erbjuda anställningen i första hand till kvinnan, såsom tillhörande det underrepresenterade könet.

Ytterligare information


Kontakta: Anna Maria Koziomtzis, akademichef vid akademin för klassisk musik, komposition. dirigering och musikteori. E-post: annamaria.koziomtzis@kmh.se

Facklig information: Vladimir Spasic (ST), 08-16 15 89, Filip Kvissberg (Lärarförbundet), e-post: filip.kvissberg@kmh.se, Bengt Stark, bengt.stark@kmh.se

 

Sökande kan bli kallade till undervisningsprov och intervju.

Mer information om Kungl. Musikhögskolan finner du på www.kmh.se

 
Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2021. Märk din ansökan med dnr 20/785.

Vi tar endast emot ansökningar via vårat rekryteringssystem.

Ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Tillåtna format är mp3, pdf och word.

 

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Vikariat Ej specificerat