arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i offentlig förvaltning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Vid Institutionen för samhällsvetenskaper finns nio akademiska avdelningar, ett antal mångvetenskapliga utbildningsprogram samt flera centrumbildningar. Vid institutionen finns även forskarutbildningsområde Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering (PESO). Företagsekonomi, sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap har examensrättigheter på forskarutbildningsnivå. 

Offentlig förvaltning har inlett en process för att erhålla rättigheter för masterexamen inom området. Hösten 2019 startades en grundkurs i offentlig förvaltning och ambitionen är att på sikt erbjuda utbildning på alla nivåer inom ämnet, vid sidan av uppdrags- och fortbildning för offentlig sektor. 

Inom avdelningen finns även Förvaltningsakademin. Den inrättades 2012 för att bedriva uppdragsutbildning på vetenskaplig grund gentemot offentlig sektor. I uppdraget ingår även att forska och samverka. Vid avdelningen finns idag ca 15 personer med olika ämnesbakgrund, varav flera är anknutna via forskningsprojekt. 

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar i första hand undervisning på grund- och avancerad nivå. På grundnivå ges en A-termin i offentlig förvaltning, och på masternivå ges sedan 2012 programmet Offentlig organisation och ledning. Även undervisning på andra ämnen och program kan förekomma, såsom till exempel polisutbildningen. Anställningen innefattar också utveckling och genomförande av uppdrags- och fortbildning för offentlig sektor. I anställningen ingår forskning om erforderliga medel erhålls, samt att i samverkan med kollegor och aktörer inom och utanför högskolan bidra till utvecklingen av ämnet offentlig förvaltning och Förvaltningsakademin. 

Undervisning sker på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i offentlig förvaltning är den som har visat pedagogisk skicklighet samt har avlagt doktorsexamen i något för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens arbetsuppgifter. Relevanta ämnesområden är i första hand företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, statsvetenskap eller sociologi. Även andra ämnen kan komma ifråga. Den sökande ska även behärska undervisning på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning. Pedagogisk skicklighet ska visas genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av genomförande av utbildning samt skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn. De vetenskapliga och de pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl. Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. 

Vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet ska viktas lika, se även Södertörns högskolas anställningsordning. 

För denna anställning har dessutom följande bedömningsgrunder fastställts (i rangordning): Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 •       Pedagogisk skicklig inom området offentlig förvaltning på grund- och avancerad nivå
 •       Erfarenhet av att initiera, utveckla och genomföra uppdragsutbildning 
 •       Vetenskaplig skicklighet med empirisk och/eller teoretisk relevans för området offentlig förvaltning
 •       God samarbetsförmåga
 •       Erfarenhet från praktiskt arbete inom offentlig förvaltning, till exempel som utredare eller avancerad handläggare på myndighet eller motsvarande

Anställningen

Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. Högskolan tillämpar provanställning. 

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 2020-01-07 

Ytterligare upplysningar

Avdelningsföreståndare Anders Ivarsson Westerberg, tel. 08-608 43 92, anders.ivarsson.westerberg@sh.se

Föreståndare för Förvaltningsakademin Jenny Madestam, tel 08-608 45 57, jenny.madestam@sh.se

HR-specialist Viktor Hasselgren, tel 08-608 44 44, viktor.hasselgren@sh.se

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.