arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i nationalekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskap har ca 180 lärare och forskare samt doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i företagsekonomi, journalistik, juridik, nationalekonomi, offentlig förvaltning, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap. Vår omfattande forskning sker i såväl ämnesspecifika som mångvetenskapliga forskningsprojekt. Flera av institutionens lärare är också verksamma vid andra institutioner och i lärar- och polisutbildningen på Södertörns högskola. Nu söker vi lektor i nationalekonomi med inriktning mot tillämpad mikroekonomi, för undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar i första hand undervisning i och ansvar för kurser med inriktning mot teoretisk och tillämpad mikroekonomi, både på grundnivå och avancerad nivå, inklusive handledning av självständiga arbeten. I anställningen ingår såväl samverkan med det omgivande samhället som viss forskning. Dessutom förväntas du att utveckla och bedriva forskning inom nationalekonomi, med inriktning mot tillämpad mikroekonomi. Du förväntas också att söka forskningsmedel. Administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisning sker på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i nationalekonomi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i nationalekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs även att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 • Pedagogisk skicklighet och erfarenhet vad avser kursutveckling och undervisning i mikroekonomi
 • Vetenskaplig skicklighet med huvudsaklig forskningsinriktning mot tillämpad mikroekonomi.
 • Förmåga att erhålla externa forskningsmedel
 • Skicklighet i handledning av självständiga arbeten på grund och avancerad nivå
 • God samarbetsförmåga
 • Erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle
 • Administrativ skicklighet
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tillsvidare på heltid, tillträde sker enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2022-11-20

Ytterligare upplysningar

Leo Fodérus, avdelningsföreståndare, 08-608 47 78, leo.foderus@sh.se
Ali Hajighasemi, prefekt, 08-608 48 87, ali.hajighasemi@sh.se
Tomas Rothstein, bitr.HR-chef, 070-692 02 25, rekrytering@sh.se

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat