arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i mimskådespeleri med uppdrag som programansvarig

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad på Institutionen för skådespeleri och läs mera här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-skadespeleri

Välkommen att söka anställning som lektor i mimskådespeleri med uppdrag som programansvarig.
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning, handledning samt administration av utbildning på samtliga nivåer inom mimskådespeleri.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

I dina arbetsuppgifter dessutom:

 • Leder, planerar och utvecklar studenternas utbildning i första hand på Kandidatprogrammet i mimskådespeleri till exempel schemaläggning, budget och bemanning av undervisningen inom programmet.
 • Utvecklar programmet såväl pedagogiskt som konstnärligt i samarbete med institutionens prefekt och kollegiet med målet att bedriva studentcentrerat lärande där studenter aktivt påverkar sina studier och studiemiljö.
 • Ansvarar för att programmets undervisning har en god anknytning till den utbildning och forskning som bedrivs vid de övriga delarna av Stockholms konstnärliga högskola.
 • Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Arbetar med administration av programmet, medverkar i institutionens utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa aktörer.
 • Aktivt medverkar till utvecklingen inom mim/rörelsebaserad scenkonst och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.
Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor">https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har lång erfarenhet av en konstnärlig praktik inom mimskådespeleri, skådespeleri eller fysisk teater samt av att arbeta med utbildning. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område visad genom aktiv konstnärlig praktik samt förmågan att arbeta med och utveckla konstnärlig forskning.
 • Erfarenhet av att leda och samordna utbildning
 • Erfarenhet av administration av utbildning och budgetarbete.
 • Goda kunskaper i engelska och vana att undervisa på engelska
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Meriterande:

 • Erfarenhet av högskoleutbildning.
 • Erfarenhet av mim/rörelsebaserad scenkonst
 • Erfarenhet av dramaturgi, regi eller koreografi.
 • Erfarenhet av kollaborativa arbetsprocesser och metoder inom scenkonstområdet.
 • Erfarenhet av arbete i internationella sammanhang.
Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Sökande som inte behärskar svenska, norska eller danska förväntas att inom två år ha förvärvat tillräckligt goda språkkunskaper för att kunna verka i en svenskspråkig undervisningsmiljö.

Om anställningen

Anställningens omfattning är heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde januari 2023.

Uppdraget som programansvarig för mimskådespeleri är också på fem år med ömsesidig uppsägningstid på två månader.

Välkommen med din ansökan senast 19 augusti 2022.
Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2022/468/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/p-org

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Heltid 100%