arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i matematik med inriktning mot matematisk analys

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde


Matematik med inriktning mot matematisk analys.

Ämnesbeskrivning


Matematisk analys i vid mening, innefattande såväl centrala områden inom analys, som områden av matematik där analys är ett dominerande inslag. Exempel på det senare kan vara delar av dynamiska system, geometri, matematisk fysik, partiella differentialekvationer, sannolikhetsteori och talteori.

Arbetsuppgifter


Forskning och utbildning på avdelning matematik.  Arbetsuppgifter inom utbildning kan omfatta såväl undervisning på grund-, avancerad- och/eller forskarnivå som handledning. Även viss administration kan ingå i arbetsuppgifterna. Undervisning ska kunna ske på engelska vid anställningstillfället och på svenska inom två år efter tillträde.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Den vetenskapliga skickligheten skall bland annat vara visad genom publikationer i internationella tidskrifter av hög kvalitet.
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet. Detta innefattar förmåga att planera, leda och genomföra utbildning på olika nivåer, inklusive handledning.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- förmåga och förutsättning att inom två år undervisa på svenska.

Det är även av betydelse att den sökande har

- förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
- administrativ förmåga och samarbetsförmåga.
- förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan


Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf.

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Matematiker

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning